Pagina's zoek uit dossier Fireworks

Uit het dossier van de gemeente Enschede over het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks zijn na de vuurwerkramp drie pagina's verdwenen. Op een van de pagina's is de getypte tekst van een vergunning in die zin met de hand gewijzigd dat het bedrijf in de werkbunker honderd kilo vuurwerk uit de zwaarste categorie 1.1 mocht hebben.

Dit blijkt uit een proces-verbaal van de Politie Twente waar De Twentsche Courant Tubantia de hand op heeft weten te leggen. De gemeente Enschede ontkent dat het dossier onvolledig was en verwijst naar justitie. Het openbaar ministerie weigert commentaar.

Het ontbreken van drie pagina's kwam aan het licht bij een vergelijking van het oorspronkelijke dossier met een kopie. Deze kopie werd in de nacht na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in opdracht van de rampenstaf gemaakt. Drie dagen later werd het oorspronkelijke dossier bij de gemeentelijke bouw- en milieudienst door de politie in beslag genomen. De plaatsvervangend chef van de gemeentelijk afdeling wilde het dossier in eerste instantie niet direct afgeven. Dat deed hij pas nadat enkele `persoonlijke aantekeningen' uit het dossier waren verwijderd.

De pagina's die ontbreken, hebben betrekking op een vergunningaanvraag uit 1997. S.E. Fireworks, toen nog onder leiding van H. Smallenbroek, maakte dat jaar de omslag van licht naar zwaar vuurwerk. Tijdens de getuigenverhoren voor de Almelose rechtbank verklaarde Smallenbroek in oktober 2001 dat de gemeente Enschede hem schriftelijk toestemming had gegeven voor de permanente opslag van vuurwerk in de werkplaatsbunker. De brand bij S.E. Fireworks is in deze bunker ontstaan. De documenten waar Smallenbroek zich op beroept, zijn door justitie nooit aangetroffen. Volgens de laatste vergunning uit 1999 mocht er op het bedrijf alleen vuurwerk uit de lichtere klassen 1.4 en 1.3 liggen.

De kopie van het gemeentelijk dossier is pas in december vorig jaar in handen van de politie gekomen. Een onderzoek naar het opzettelijk vernietigen van belastende documenten door de gemeente Enschede en het ministerie van Defensie was toen al, zonder resultaat, afgerond. Advocaat G. Meijers, die directeur W. Pater van S.E. Fireworks verdedigt, had om een dergelijk onderzoek gevraagd. Hij wil nu dat er een nieuw onderzoek komt.