Op de stoep fietsen als toppunt van integratie

Asielzoekers in Groningen hebben zich het fietsgedrag van Nederlanders aangeleerd. Een `fietssluis' moet het racen op de trottoirs tegengaan.

Veertig jaar geleden haalde niemand het in zijn hoofd om op de stoep te fietsen. En de fietser die wilde remmen, waarschuwde de rijders achter zich door zijn rechterhand op en neer te zwaaien. Wie dat nu doet, wordt niet alleen vreemd aangekeken, maar mogelijk compleet voor gek versleten. Op de stoep fietsen lijkt tegenwoordig een geaccepteerde verkeersovertreding. Maar ook aan de verkeerde kant van de weg fietsen is eerder regel dan uitzondering.

,,De een ergert zich er groen en geel aan, de ander is zich van geen kwaad bewust'', zegt Juul Zijlstra, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in het Groningse Haren. Bijna iedere fietser lijkt de kortste weg te willen nemen, ook als die over het trottoir voert. Dat geldt ook voor de jonge asielzoekers in het asielzoekerscentrum Martinihof in de wijk Helpman. Ze hebben zich het fietsgedrag van de doorsnee-Nederlander opmerkelijk snel eigen gemaakt. Ze gebruiken de stoep als fietspad, wat zij wijkbewoners om zich heen ook zien doen. Tot ergernis van de oudere, autochtone buurtbewoners in Helpman, die ze soms van de sokken dreigen te rijden.

Voorzitter Erik-Jan Meijer van wijkcomité Helpman kent het probleem en neemt de klachten van de bewoners serieus. ,,Die zijn zeer divers: geluidsoverlast van mensen die zijn uitgeweest, racen over de trottoirs. Het gedrag van de asielzoekers wijkt niet af van dat van andere jongeren. Ook Nederlandse jongeren lappen de verkeersregels aan hun laars.'' De 326 asielzoekers wonen sinds vier maanden in een oud zusterhuis van het voormalige Rooms-Katholieke Ziekenhuis (RKZ) in de Van Houtenlaan. Vooral jonge, mannelijke asielzoekers fietsen over de openbare stoep om bij de stalling te komen. ,,Het is een smal straatje en als er auto's aan beide kanten staan, rijden ze over het trottoir'', stelt Meijer. ,,En als je dan een van de ouderen omver kegelt, heb je de poppen aan het dansen.''

Misschien moeten de asielzoekers eens op verkeersles, oppert hij. Dat gebeurt nu ook wel, zegt COA-woordvoerder Zijlstra. ,,Verkeersregels maken onderdeel uit van de lessen maatschappijoriëntatie.'' Maar ja, slecht voorbeeld doet slecht volgen. En dat zien asielzoekers volop om zich heen.

Zijlstra: ,,Het slechte fietsgedrag van Nederlanders is maatgevend.'' Het toppunt van integratie? Zover wil ze niet gaan. ,,Het is natuurlijk lastig als je asielkinderen leert dat je niet op de stoep mag fietsen terwijl ze dat Nederlandse kinderen wel zien doen.''

Dat neemt niet weg dat er in Helpman een maatregel is getroffen. Om de vaart uit de `stoepfietsers' te halen is in overleg met de gemeente besloten een `fietssluis' van dicht op elkaar geplaatste hekken te plaatsen. Fietsers moeten dan verplicht afstappen.

Zijlstra: ,,En als mensen dan nog klachten hebben, kunnen ze bellen. De coördinator belt de klager terug. We vinden het belangrijk te weten wat er speelt in een wijk.''

    • Karin de Mik