Miloševic: laat me vrij, ik vlucht niet

,,Laat me vrij'', zo pleitte Slobodan Miloševic vanmorgen voor het Joegoslavië-tribunaal. ,,Ik vlucht niet. Maar dan heb ik tenminste de mogelijkheid om mij goed voor te bereiden. (-) Ik loop niet weg. Ik zal mijn land hier verdedigen tegen de agressie van de NAVO en...''

Op dat moment drukte de rechter de microfoon van de verdachte uit. ,,Wij zijn niet onder de indruk van uw politieke verklaringen, die kennen we inmiddels'', zei rechter Richard May. ,,Wat nu aan de orde is, zijn de mogelijkheden om uw verweer te voeren.''

De ex-president herhaalde vanmorgen zijn klacht dat zijn ,,isolering'' in het VN-cellencomplex in Scheveningen zijn verdediging in de weg staat. ,,Dit is geen eerlijk proces.'' Miloševic heeft geen advocaat omdat hij het VN-tribunaal illegaal vindt. Hij voert daarom zijn eigen verdediging en onderwerpt de getuigen die zijn opgeroepen door de openbaar aanklagers zelf aan een kruisverhoor.

,,Er is geen sprake van gelijkheid wanneer de ene kant alleen beschikt over een telefoon en de tegenpartij een beroep kan doen op een eigen organisatie, instituties, geheime diensten, overheden en de media,'' zo zei de verdachte gisteren al. ,,En zelfs mijn telefoon werkte mysterieus genoeg gistermiddag niet.'' Rechter May heeft de griffier van het VN-hof de opdracht gegeven om de `telefoon-kwestie' uit te zoeken.

Vanmorgen zei May dat het `laat-me-vrij-verzoek' wordt onderzocht. Hij was daartoe aangespoord door Branislav Tapuškovic, één van de drie amici curiae. De `vrienden van het hof' zijn door het tribunaal benoemd om zorg te dragen voor een eerlijk proces. Tapuškovic toonde zich vanmorgen bezorgd over de naleving van het recht van Miloševic om zijn verdediging goed te kunnen voorbereiden. ,,Misschien kan vrijlating ertoe bijdragen dat er wapengelijkheid is tussen aanklagers en verdediging'', zei Tapuškovic. De amici dienen geen formeel verzoek om voorlopige vrijlating in. Wel moet, zei hij, het tribunaal zorgen ,,dat Miloševic elke dag voorbereid naar de rechtszaal kan komen''.