Gallup: kloof tussen islam en westen

,,Meedogenloos en arrogant.'' Dat vinden de inwoners van negen overwegend islamitische landen van de Verenigde Staten, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup.

Gallup ondervroeg in december en januari bijna 10.000 moslims uit onder meer Pakistan, Iran, Turkije en Indonesië. Uit het onderzoek, het grootste in zijn soort, blijkt vooral dat onder moslims een groot gevoel van verbolgenheid jegens de VS leeft. Een meerderheid van de ondervraagden, 53 procent, noemt de VS ,,agressief, makkelijk `ontvlambaar' en vooringenomen in zijn buitenlandse politiek''. De deelnemers aan de enquête wisten niet dat het onderzoek door een Amerikaans bureau werd gehouden.

Libanezen waren het positiefst over de VS, 41 procent van hen stond welwillend tegenover Amerika, gevolgd door de Turken (40 procent) en Koeweiti (28 procent). Pakistani hadden het meest negatieve beeld van de VS, slechts negen procent kon iets positiefs over het land zeggen.

De ondervraagden vinden de Amerikaanse waarden ,,materialistisch'' en noemden de Amerikaanse cultuur ,,een immorele invloed op onze samenlevingen''. Ook president George W. Bush wordt weinig gewaardeerd. Bijna 60 procent van de geënquêteerden vindt hem niets.

Gallup concludeert dat er een grote kloof bestaat tussen islamitische landen en het westen. ,,Mensen uit islamitische landen hebben een veelbetekenende grief ten opzichte van het westen in het algemeen en met de VS in het bijzonder'', aldus de hoofdredacteur van Gallup, Frank Newport, tegen de Amerikaanse krant USA Today.

Uit het onderzoek blijkt verder dat hoewel de meeste ondervraagden meeleefden met de Amerikanen na de aanslagen van 11 september op New York en Washington, 77 procent de militaire campagne in Afghanistan ,,moreel onrechtvaardig'' noemt. Opvallend is dat in Pakistan, het buurland van Afghanistan, slechts 2 procent de militaire actie rechtvaardig noemt.

En hoewel de Amerikaanse regering meldt dat alle negentien kapers van de vliegtuigen moslims waren, meent 61 procent van de ondervraagden dat moslims niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de aanslagen.

De ondervraagden kregen 120 vragen voorgelegd. Niet in ieder land konden wegens censuur ook alle vragen worden beantwoord. Zo mochten deelnemers aan de enquête in Saoedi-Arabië, Jordanië en Marokko geen antwoord geven op de vraag of moslims verantwoordelijk waren voor de aanslagen van 11 september.

In een reactie noemde het Witte Huis de uitkomsten van het onderzoek ,,schokkend''.