FRAUDEBESTRIJDING

– De dienst voor de bestrijding van fraude binnen de instellingen van de Europese Unie, OLAF, mag voortaan het Europees Parlement binnen om misbruik door parlementariërs zelf te onderzoeken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald. Het Hof heeft daarmee een protest in kort geding van 71 voornamelijk Duitse en Spaanse Europarlementariërs verworpen. Zij vreesden dat OLAF-ambtenaren zich met controle op gekozen vertegenwoordigers zouden bezighouden. Dat zou hun parlementaire onschendbaarheid kunnen aantasten. In het verleden is herhaaldelijk misbruik gesignaleerd van regelingen voor Europarlementariërs, onder andere voor presentiegelden en vergoedingen voor reizen en assistenten.