Energiesector: privatisering onacceptabel

De Nederlandse energiebedrijven zijn woedend op minister Jorritsma van Economische zaken. Zij vinden het voorstel voor privatisering van energiebedrijven onacceptabel.

De plannen om de stroommarkt voor particulieren al in 2003 te liberaliseren vindt de energiesector veel te voorbarig. De federatie van energiebedrijven, Energiened, haalde gisteren fel uit naar minister Jorritsma. Het laatste wetsvoorstel dat de privatisering van de sector moet regelen leidt tot een ,,dramatische verslechtering van de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven op de internationale energiemarkt'', aldus Energiened. De voorstellen zullen er volgens de federatie toe leiden dat veel bedrijven niet tot privatisering overgaan en potentiële buitenlandse partners wegblijven.

Het gewraakte wetsvoorstel gaat over de splitsing van het netwerk en de leverantieonderdelen van de bedrijven. De elektriciteitsnetwerken, die vaak 70 procent van de waarde van een energiebedrijf vormen, moeten voor zeker 51 procent in handen blijven van de lagere overheden, de huidige aandeelhouders. De overheid wil dit om het publieke belang bij de netwerken te waarborgen. De regeling wordt in 2004 opnieuw bekeken, maar het geeft te veel onzekerheid voor de bedrijven en potentiële partners omdat het onduidelijk is hoe de situatie na 2004 zal zijn, aldus Energiened.

De federatie zegt verder dat de regeling de bedrijven tientallen tot honderden miljoenen euro's kan kosten in fiscale maatregelen en omdat de waarde van de netwerken niet langer aan de holding kunnen worden toegerekend waardoor de financieringsmogelijkheden afnemen.

Energiened heeft ook kritiek op het Energierapport dat Jorritsma gisteren presenteerde. In dit rapport stelt de minister dat het ,,wenselijk'' is dat de 7 miljoen particuliere stroomklanten en de 6,5 miljoen gasgebruikers al in 2003 de vrijheid krijgen hun energieleverancier te kiezen.

De grote en middelgrote gebruikers zijn al volledig vrij, maar de kleine huishoudens mogen nu alleen nog kiezen van wie zij groene stroom kopen. Het originele plan was om deze laatste, en grootste groep, pas in 2004 volledige vrijheid te geven. Energiened vindt de uitspraak in het rapport ,,veel te voorbarig.''