Commissie daagt lidstaten voor Hof over staatssteun

De Europese Commmissie heeft vandaag besloten een procedure te beginnen tegen alle vijftien EU-lidstaten uit vrees dat haar bevoegdheid om ongeoorloofde staatssteun te verbieden wordt uitgehold. Volgens een woordvoerder zette de Commissie niet eerder een vergelijkbare stap.

Het initiatief komt van eurocommissaris F. Fischler (Landbouw), die Portugese overheidssteun aan de varkenssector wil aanvechten. Portugal maakte in 1999 en 2000 gebruik van een artikel uit het Europees Verdrag over staatssteun. Volgens dit artikel 88 (tweede lid) kan een lidstaat staatssteun die door de Europese Commissie als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is afgewezen, doorzetten indien alle vijftien lidstaten er binnen drie maanden mee instemmen. Voorwaarde is dan wel dat ,,buitengewone omstandigheden'' dergelijke staatssteun moeten rechtvaardigen.

Volgens functionarissen van de Europese Commissie was van dergelijke omstandigheden, die wel golden tijdens de gekke-koeiencrisis, in het Portugese geval geen sprake. Zij zeggen dat de Commissie met de procedure wil voorkomen dat de Portugese staatssteun een precedent schept.

Een Commissiefunctionaris zei vanmiddag dat in de Portugese zaak vooral de rechtszekerheid in de EU in het geding is. Portugal had aanvankelijk geen bezwaar gemaakt tegen de afwijziging van de steun aan de varkenssector en de beslissing ook niet aangevochten bij het Hof. Pas na vijftien maanden, nadat het besluit van de Commissie al officieel was gepubliceerd, deed Portugal een beroep op andere lidstaten. ,,Wij vinden dat artikel 88 van het verdrag is misbruikt'', zei de woordvoerder van Commissaris Fischler vanmiddag.

Onlangs nog maakten Nederland, Frankrijk en Italie gebruik van artikel 88 om te voorkomen dat de Commissie de teruggaveregeling voor dieselaccijns tot ongeoorloofde staatssteun zou verklaren. De drie landen vroegen de overige lidstaten zich in de raad van ministers van Financien over de kwestie uit te spreken. Deze moeten moeten binnenkort een besluit nemen. De regeling, die compensatie biedt voor hoge dieselprijzen, werd jaarlijks door alle EU-ministers goedgekeurd. De Nederlandse regeling loopt overigens per 1 oktober af om plaats te maken voor een algemene verlaging van dieselaccijns. Volgens een hoge Commissiefunctionaris is de Commissie niet van plan over de dieselregeling een procedure te beginnen.