Canada aarzelt over Kyoto

In Canada neemt de aarzeling over ratificatie van het Kyoto-protocol toe. Onlangs zei de regering dat Canada daartoe pas zal overgaan als het land er zeker van is dat de doelen voor de reductie van de CO2-uitstoot ,,eerlijk en haalbaar'' zijn. De regering onderhandelt met de deelstaten en met energiebedrijven over de terugdringing van de uitstoot. Maar milieuorganisaties zijn bang dat de onderhandelingen een onderdeel vormen van een vertragingstactiek.

Canada is in Kyoto akkoord gegaan met een terugdringing van de CO2-uitstoot met zes procent in 2012 ten opzichte van het ijkjaar 1990. De uitstoot is inmiddels echter toegenomen met 15 procent ten opzichte van 1990.

Negen van de tien deelstaatpremiers hebben de regering geschreven dat ze vrezen dat ratificatie van Kyoto banen kost. Energiebedrijven denken dat `Kyoto' ten koste zal gaan van de lucratieve export van fossiele brandstoffen, met name naar de VS. Deelname van Canada is van belang om te zorgen dat ratificatie gebeurt door landen die in 1990 gezamenlijk verantwoordelijk waren voor ten minste 55 procent van alle CO2-uitstoot.