Bouw Leidsche Rijn kan doorgaan

De bouw van het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn kan doorgaan. De Raad van State heeft vandaag de bezwaren die tegen het bestemmingsplan waren ingediend gedeeltelijk gegrond verklaard, maar wel het overgrote deel van het plan overeind gelaten. Leidsche Rijn is de grootste woningbouwlocatie van Nederland. De bedrijven Nedal en Volker Stevin voelden zich door het bestemmingsplan beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. Ze vochten het plan aan met het argument dat de milieu-effectrapportage (MER) niet zou deugen. De raad was het met de bedrijven eens dat de MER te laat was opgesteld, maar oordeelde dat het belang van Volker Stevin en Nedal alleen geldt voor het gebied in de directe omgeving van hun bedrijfsterreinen.