Aangifte Hermans tegen hogescholen

Minister Hermans (Onderwijs) heeft aangifte gedaan van miljoenenfraude bij zes hogescholen en het commerciële onderwijsinstituut Opleiding en Ontwikkeling bv in Breda. De hogescholen hebben tussen 1998 en 2001 ten onrechte bijna 30 miljoen euro subsidie geïncasseerd voor Vlaamse studenten.

Uit een accountantsrapport van het ministerie, dat Hermans vandaag presenteerde, blijkt dat de hogescholen van Amsterdam, Utrecht, Alkmaar, Brabant, Groningen en Deventer subsidie aanvroegen voor studenten van hogescholen in Antwerpen en Brussel, die niet of nauwelijks onderwijs kregen. Het gaat om 5.109 Vlaamse studenten, die vaak niet wisten waar zij ingeschreven stonden.

De accountants deden de afgelopen drie maanden onderzoek bij de instellingen. Aanleiding voor het onderzoek was een klacht over fraude van klokkenluider P. de Jong, vorig jaar juni. De minister zal de onrechtmatig verkregen subsidie terugvorderen. Hij heeft het openbaar miniserie verzocht te beoordelen of de hogescholen zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, oplichting en valsheid in geschrifte. Als er sprake is van strafbare feiten, dan zal Hermans de hogescholen ook beboeten.

De minister heeft zijn accountants opdracht gegeven de commerciële poten van de hogescholen van Amsterdam, Brabant en Utrecht grondiger te onderzoeken. Justitie is ook gevraagd de rol van het Bredase onderwijskundig bedrijf O&O onderzoeken. Alle hogescholen hadden contracten afgesloten met dit bedrijf, dat een bemiddelende rol speelde. O&O ontving 50 à 60 procent van de rijkssubsidie voor de geleverde diensten. Moederbedrijf Informa Group zei vanmorgen eventuele schade op oud-directeur Van Zwieten van O&O te zullen verhalen.

De fracties van D66 en CDA noemen het rapport in een reactie `onvolledig'. CDA-Kamerlid Eurlings verwijt Hermans een ,,te trage en te laconieke reactie''. Ook de PvdA vindt dat het rapport de geloofwaardigheid van Hermans ,,er niet beter op maakt''. Kamerlid Hamer vindt dat het vermoeden blijft bestaan dat de misstanden zich verder uitstrekken over het hbo.

interview hermans: pagina 2