Veel criminaliteit in Amsterdamse haven

Het Amsterdamse havengebied is een broedplaats voor criminele activiteiten als smokkel, milieu-overtredingen, prostitutie, drugshandel en gewelddadigheden waar de overheid nauwelijks grip op heeft.

Dat blijkt uit het conceptrapport `De criminele risicokaart van het Westelijk Havengebied' van het hoofdstedelijke Van Traa-team dat binnenkort in het college van B en W wordt besproken. De containeroverslag is een voor handhaving door de overheid kwetsbare bedrijfstak, constateert het rapport.

Gemeente, politie, justitie en de douane hebben nauwelijks inzicht in goederenstromen, eigendomsverhoudingen, het vergunningenbeleid en de handhaving ervan.

De Amsterdamse haven is ook op andere onderdelen kwetsbaar. Handhavingsinstanties werken langs elkaar heen en weten nauwelijks hoeveel personen nodig zijn voor controle. Op papier weet het gemeentelijk Havenbedrijf wie eigenaar of huurder is van de talrijke loodsen en andere opstallen, maar in de praktijk is er een wirwar ontstaan van onder- en doorverhuur. Daardoor is er nauwelijks zicht op de activiteiten in dit gebied.

Amsterdam is met een containeroverslag van 64,4 miljoen ton na Rotterdam de tweede zeehaven van het land. Vorig jaar noemde de Rotterdamse criminoloog D.Zaitch, auteur van een proefschrift over de cocaïnelijnen van Zuid-Amerika naar Nederland, de Amsterdamse haven een belangrijk overslagpunt van Zuid-Amerikaanse cocaïne naar Europa.

De inzet van de politie is niet op het gebied toegesneden. De politiecapaciteit wordt in Amsterdam vastgesteld aan de hand van het aantal inwoners per stadsdeel. Omdat in het Westelijk Havengebied nauwelijks mensen wonen, is er ook nauwelijks politie beschikbaar. De politie beschikt ook niet over patrouilleboten.

Ook voor justitie is het havengebied een nagenoeg blinde vlek. Er is geen aparte officier van justitie voor het Westelijk Havengebied, zoals voor de binnenstad of andere stadsdelen wel het geval is. De geconstateerde delicten varieren van prostitutie, milieuovertredingen, drugshandel en illegale import tot geweldsmisdrijven.

De douane is weliswaar op sterkte, maar moet, aangestuurd door het ministerie van Financiën, mankracht inleveren als dat elders in het land (mkz-crisis, Schiphol) noodzakelijk is. Financiën laat weten dat het Amsterdamse havengebied ,,een hele grote zorg is''.

Vorig jaar waren er twee gezamenlijke acties om de misdaad en smokkel daar te bestrijden. Toen zijn 125 transporten naar Afrika onderschept en 574 voertuigen en containers in beslag genomen. [Vervolg HAVEN: pagina 3]

HAVEN

Politici pleiten voor een havenmanager

[Vervolg van pagina 1] Volgens een woordvoerder van de douane ziet de douane in de Amsterdamse haven veel fout gaan, maar valt het aanpakken van die overtredingen buiten de bevoegdheden van de dienst. ,,Wij controleren de import, wat daar geëxporteerd wordt weten wij formeel niet, maar we zien wel eens wat staan. Auto's, computers, dan vraag je je af, waar komen die vandaan?'' aldus de woordvoerder.

Voor controle beschikt de douane over 150 man en drie speurhonden, maar niet over een containerscan zoals in de Rotterdamse haven het geval is.

In het rapport wordt overleg bepleit met de gemeenten, de ministeries van Financiën (douane) en Justitie en het bedrijfsleven voor een gecoördineerde aanpak van alle handhavingsinstanties in de haven. Daarbij wordt gedacht aan een aanpak zoals eind jaren negentig is opgesteld voor het Wallengebied in de Amsterdamse binnenstad.

Een netwerk van crimininele organisaties had het er feitelijk voor het zeggen. Zoals dat deel van de Amsterdamse binnenstad een `Wallenmanager' kreeg, bepleit de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad nu de aanstelling van een `Havenmanager'.

De politie moet zo snel mogelijk de beschikking krijgen over patrouilleboten, aldus VVD-woordvoerder Houterman. Bovendien moet op korte termijn een ,,zichtbare 24-uurs surveillance door de politie gegarandeerd zijn, desnoods door het oprichten van een aparte politiepost voor het Westelijk Havengebied.''

    • Egbert Kalse
    • Jos Verlaan