Uitvoering bijstand niet uitbesteden

Maarssen mag de uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw) niet meer uitbesteden aan de geprivatiseerde gemeentelijke sociale dienst, Consense Social Support BV. Maar de gemeente weigert vooralsnog de uitbesteding stop te zetten.

De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken heeft op 20 februari een brief aan de gemeente gestuurd waarin deze gesommeerd werd de taken van Consense weer onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente te brengen. De sociale dienst in Maarssen is sinds 1 januari 2002 geprivatiseerd.

Vanmorgen heeft het college van B en W over de kwestie vergaderd. Maarssen wil niet nu al stoppen met de private constructie. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Kemmerling: ,,We willen meer informatie van Sociale Zaken hebben. Wij zijn al sinds 2000 bezig de sociale dienst om te vormen, in samenspraak met het ministerie en de inspectie. Iedereen vond het `model Maarssen' goed uitgewerkt, totdat we ineens de brief van Sociale Zaken kregen.'' Op 5 maart legt het college de kwestie voor aan de gemeenteraad.

De inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen, bij Sociale Zaken belast met het toezicht op de uitvoering van de Abw, concludeert in de brief aan de gemeente dat de privatisering van de sociale dienst in strijd is met de wet. ,,Taken, zoals door u beschreven, die naar hun aard publiek bepaald zijn, worden door uw gemeente aan het private domein uitbesteed. Dat is niet in overeenstemming met de Abw en de circulaire `uitbesteding onderdelen uitvoering Algemene bijstandswet.''

De inspecteur verwijst daarbij onder meer naar de claimbeoordeling en de uitkeringsverzorging in de sociale zekerheid. Het rijk heeft onlangs juist besloten deze taken volledig in overheidshanden te houden. Eerder was wel sprake van een vergaande privatisering van de sociale zekerheid, maar die is vorig jaar teruggedraaid.

Maarssen voert aan dat de feitelijke beslissing over de uitvoering nog steeds door ambtenaren gebeurt, zoals in de wet is voorgeschreven. ,,We hebben kwaliteitsmedewerkers die Consense controleren en toestemming geven voor het geven van een uitkering of een keuring'', aldus de woordvoerder. ,,Het is ons gewoon niet helder waar de schoen nu ineens wringt.''