Overname Agresso drukt winst van Unit 4

Unit 4 Agresso heeft over 2001 beduidend minder winst behaald. De Sliedrechtse automatiseerder behaalde vorig jaar een nettowinst van 12,4 miljoen euro, 17 procent minder dan de 15 miljoen euro van het jaar ervoor. De omzet steeg wel sterk, met ruim 71 procent tot 208,2 miljoen euro.

De forse omzetstijging komt door de overname van het Noorse Agresso, waarvan de cijfers in 2001 voor het eerst helemaal konden worden meegenomen. De Noorse aanwinst drukte aan de andere kant wel de resultaten.

Het afgelopen jaar slaagde het er niet in alle negatieve effecten van Agresso weg te werken. In 2000 bedroeg het pro forma-resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor belasting) 15,6 miljoen euro, als de resultaten van Agresso al voor dat jaar geheel in de jaarrekening meegenomen zouden zijn. Zonder die algehele consolidatie lag het resultaat in 2000 hoger, op 20,4 miljoen euro.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van 19 miljoen euro over 2001 is dan wel een verbetering ten opzichte van de pro forma-cijfers, maar blijft nog achter bij het daadwerkelijke behaalde resultaat van 20,4 miljoen euro in 2000.

Unit 4 Agresso haalde met zijn omzet over 2001 wel de bijgestelde doelstellingen zoals die in de winstwaarschuwing van begin december naar buiten zijn gebracht. Destijds schatte de Sliedrechtse onderneming de autonome omzetgroei op 12 procent. De eigenhandige groei van de omzet bedroeg uiteindelijk 15 procent.

Ook Unit 4 Agresso ontkwam niet aan de gevolgen van de economische teruggang, die werd versterkt na 11 september.