Ouderenkorting

Het artikel Sprokkelen met heffingskortingen (16/17 februari, pagina 16) meldt dat 65-plussers altijd in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Dat geldt alleen als hun inkomen lager is dan E27.704.