Orde van Advocaten stelt: no cure no pay blijft taboe

De Orde van Advocaten grijpt naar het zwaarste middel om advocaten te verbieden zich te laten betalen volgens no cure no pay. Dat systeem, waarbij cliënten hun advocaten pas betalen als ze een schadevergoeding hebben gekregen, is niet toegestaan op grond van de `gedrags- en beroepsregels'. De Orde gaat het verbod nu ook vastleggen in een zogenoemde `verordening'.

Volgens de Orde, een publiekrechtelijke organisatie die de bevoegdheid heeft om dwingende regels voor te schrijven aan alle advocaten, komen met no cure no pay de ,,essentialia'' van het vak onder druk te staan. De Orde vreest voor de onafhankelijkheid, partijdigheid en geheimhoudingsplicht van een advocaat.

De Orde reageert hiermee op de uitspraak vorige week van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De toezichthouder op de mededingingswet stelde dat letselschadeadvocaten op basis van no cure no pay moeten kunnen werken. De NMa wil hiermee de toegankelijkheid van minder draagkrachtigen tot de advocatuur en tot de rechter vergroten. Volgens de Orde is dat laatste niet nodig. Bijna de helft van de bevolking komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, aldus de beroepsorganisatie.

Voor de nieuwe verordening is toestemming nodig van de minister van Justitie. Een woordvoerder van het departement laat weten achter de beroepsorganisatie van advocaten te staan. ,,Al jaren geleden heeft het Kabinet gesteld een exorbitante claimcultuur te willen voorkomen. Wij vinden volledige no cure no pay daarom nog altijd onwenselijk.''

Volgens algemeen deken M. Guensberg van de Orde van Advocaten kan het verbieden van no cure no pay de Europese toets doorstaan. De beroepsorganisatie wordt daarin gesterkt door de uitspraak vorige week van het Europees Hof van Justitie, die samenwerking tussen accountants en advocaten verbiedt. Ook daar prevaleerden volgens het hof de bijzondere privileges van advocaten, zoals partijdigheid en onafhankelijkheid, boven de mededinging.

De kwestie is aan het rollen geraakt door een klacht die de Amsterdamse letselschadeadvocaat G. Engelgeer jaren geleden indiende. Engelgeer maakte de zaak aanhangig bij de NMa, die vorig week uitspraak deed. Inmiddels heeft Engelgeer zijn klacht volgens de Orde ingetrokken. De Orde zal bezwaar maken tegen de uitspraak van de NMa. Volgens Guensberg zijn daarbij de essentialia van het advocatenvak het uitgangspunt. ,,Maar onze advocaten werken nog aan het precieze bezwaar.''

hoofdartikel: pagina 7