Moslimextremisme 3

Met waardering heb ik het artikel van Hafid Bouazza gelezen. Het getuigt van moed om zo duidelijk deze mening te verkondigen waar dit onvermijdelijk tot heftige reacties aanleiding zal geven, voor de schrijver wellicht ook in eigen kring.

Ik wil een opmerking maken over de laatste alinea, waarin de auteur zich verbaast over het feit dat de Nederlandse overheid zo'n slappe houding tegenover het probleem aanneemt. Mijns inziens is het probleem dat ter discussie staat een bepaalde vorm van onderwijs op religieuze basis. Maar dan moeten alle vormen van religieus gebaseerd onderwijs ter discussie gesteld worden; en wat mij betreft zou dit ook moeten. Moeilijk in een land waar het altijd nog wemelt van de christelijke scholen.

Als docent in het hbo heb ik gelukkig niets te maken met godsdienstonderwijs en naar mijn mening hoort dit ook niet thuis in regulier onderwijs. Regulier onderwijs houdt zich bezig met feiten en religie houdt zich bezig met meningen en mystiek; zaken die onverenigbaar zijn en nogmaals: ik vind dat dit op de helling moet. Helaas komen we hier weer op het terrein van de broodnodige sociale en politieke veranderingen die ons land nog moet doormaken. Een verklaring is wel te vinden, geen vergoelijking overigens.

Na 1945 heeft Nederland slechts aan wederopbouw gewerkt en zijn de sociale en politieke veranderingen, ook met de `jaren zestig-effecten' een onvoltooid hoofdstuk gebleven. Wellicht dat komende verkiezingen een broodnodige verschuiving te zien zullen geven.

    • Ir. O. van Bockel