L'Express beboet voor symbolische foto

De Perskamer van de rechtbank in Parijs heeft het Franse weekblad L'Express gisteren veroordeeld wegens de publicatie van een foto van twee biddende vrouwen bij een artikel met de kop: `Haat God vrouwen?'

De foto, van de Iraanse fotograaf Abbas, werd genomen tijdens de rooms-katholieke Wereldjongerendag in Parijs in 1997 en werd drie jaar later door L'Express geplaatst ter illustratie van een stuk over de, door veel vrouwen zelf geaccepteerde, ondergeschikte rol van de vrouw in de wereldgodsdiensten.

Het vonnis heeft onrust gewekt bij de pers- en foto-agentschappen als het beroemde Magnum en de landelijke organisatie voor fotojournalisten ANJRPC. L'Express gaat in beroep tegen de uitspraak ,,omdat de pers gemuilkorfd wordt als zij artikelen niet met overduidelijk symbolische beelden mag illustreren''.

Op de foto waren twee jonge vrouwen te zien, Anne-Sophie Henry en Anne Couvreur, die ieder 23.000 euro eisten wegens ,,inbreuk op hun privé-leven''. De rechter heeft het weekblad veroordeeld tot betaling van 1500 euro aan elk van de eiseressen wegens ,,vertekening van hun imago''. Zij waren volgens de rechtbank afgebeeld ,,als behorend tot de vrouwen die zich neerleggen bij de rol die hun is toebedeeld'' door de rooms-katholieke kerk ,,ondanks alles wat in het artikel beweerd werd over hun historische minderwaardigheidspositie'' binnen de roomse Kerk.

De rechtbank stelde nadrukkelijk dat de mogelijkheid blijft bestaan om, zonder toestemming, ,,foto's te publiceren van personen die deelnemen aan publieke gebeurtenissen'', maar de publicatie moet ,,een direct verband'' hebben met de besproken gebeurtenis.

Volgens een woordvoerder van L'Express is dat niet altijd mogelijk en komt het recht op informatie in het gedrang als symbolische foto's niet meer geplaatst zouden mogen worden.

Na het verongelukken van prinses Diana in Parijs en de vermeende betrokkenheid van haar achtervolgende `paparazzi' daarbij, is de wet op de bescherming van het eigen beeld (van met name verdachten en slachtoffers van een ongeluk of een misdrijf) aangescherpt.