Ibn-i Sina school leert integreren

Staatssecretaris Adelmund heeft het islamitisch godsdienstonderwijs de oorlog verklaard. Wordt in de islam-les haat tegen het westen uitgedragen? ,,Een moslim hoort te integreren dat dragen wij uit.''

De islamitische basisschool Ibn-i Sina in Arnhem, gisterochtend, kwart over elf. De meisjes van groep zeven gaan de klas uit. Zij gaan gymmen. De jongens blijven zitten, zij krijgen godsdienstles. 's Middags is het andersom. Godsdienstleraar Bahaeddin Budak zwart pak, wit hemd, korte, zwarte baard begint de les met de koran. Zangerig leest hij voor. Na elke regel zingen dertien jongensstemmen hem na.

Daarna vertelt Budak over de vlucht van de profeet Mohammed en zijn volgelingen uit Mekka naar Medina in 622. De moslims moesten vluchten omdat ze geloofden dat Allah één was en Mohammed zijn boodschapper. Budak verheft zijn stem: ,,Alleen dáárom werden ze in Mekka vervolgd, gemarteld en vermoord.'' Hij loopt tussen de rijen tafeltjes door. De jongens luisteren stil. In Medina was het beter, zegt Budak: ,,In Medina woonden behalve moslims ook afgodsaanbidders, joden en een beetje christenen. Zij spraken af dat ze elkaar met rust zouden laten, iedereen mocht volgens de regels van de eigen religie leven. Samen zouden ze zich verdedigen tegenover de vijand.''

Binnenkort kan Budak een onderwijsinspecteur aan de deur van zijn klas verwachten. Vorige week kwam de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) met een verslag van zijn onderzoek naar islamitische basisscholen die banden zouden onderhouden met radicale islamitische groeperingen. Een paar dagen eerder had staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) al opschudding veroorzaakt door in het tv-programma Nova te verklaren ,,dat type onderwijs'' te háten. Volgens het BVD-rapport zouden op zeven van de 32 scholen radicale islamieten rondlopen die een belemmering vormen voor de integratie. Op Ibn-i Sina zijn die er niet, zegt Budak (34). ,,Een moslim hoort per definitie geïntegreerd te zijn in de plaats waar hij woont. Dát dragen wij hier op school uit.''

Wel wil de Ibn-i Sina-school de kinderen leren zich als moslim te gedragen en volgens de religie te leven. Elk kind dat zich op school aanmeldt, krijgt een boekje met de Aglaaq, de schoolregels. Honderden gedragsregels. Algemene regels zoals: `Ik ben behulpzaam' en `Ik moedig iedereen aan het goede te doen'. Maar ook specifieke, voor gedrag tijdens de les, op de gang, op de wc, tijdens het eten en tijdens het niezen. `Ik doe mijn hand of doek voor mijn mond tijdens het niezen. Na het niezen zeg ik: Al-hamdoe liellah.'

De meisjes op de Ibn-i Sina moeten volgens de Aglaaq een hoofddoekje dragen, maar niet iedereen doet dat. Budak: ,,Ik zeg tegen de meisjes dat een hoofddoek verplicht is. Maar we dwingen ze niet. Dat heeft geen zin, dat roept alleen maar aversie op.'' Het zou best kunnen, zegt Budak, dat op andere islamitische basisscholen de regels strenger zijn. ,,Op de ene openbare school zijn de regels ook strenger dan op de andere.''

Budak zal de inspecteur niet in zijn les toelaten, zegt hij. Niet dat hij iets te verbergen heeft, helemaal niet. Maar hij vindt het ,,absurd'' dat de godsdienstles op álle islamitische basisscholen geïnspecteerd moet worden, als er maar op een paar scholen mogelijk iets niet deugt. ,,Als op een katholieke school een leraar pedofiel blijkt te zijn, worden toch ook niet álle katholieke basisscholen gecontroleerd?'' [Vervolg ISLAM-LES: pagina 3]

ISLAM-LES

Dag opent met 'soort onzevader'

[Vervolg van pagina 1] Lerares Myra Verhoeven drinkt thee in de pauze met twee collega's. Ze moest na de berichtgeving van vorige week nog vaker dan anders uitleggen waarom ze als Nederlandse op een islamitische basisschool werkt. ,,Maar dat ben ik gewend. De vooroordelen zijn groot. Iedereen denkt dat ik hier met een hoofddoek en een lange rok rondloop.''

,,Of ze vragen, spreken jullie dan gewoon Nederlands'', zegt lerares Régine Houwers. ,,Nou, ík spreek geen Arabisch hoor.''

,,En dat je de hele tijd bezig bent met islam-dingen, zegt haar collega Iris de Bildt. ,,Maar daar is helemaal geen tijd voor. We hebben gewone lessen. Rekenen, taal, geschiedenis, net als overal.''

,,We openen de dag alleen met een gebed, een soort onzevader zeg maar, de eh...'', zegt Myra. ,,El Fathia'', zegt Iris.

Een groepje kinderen komt joelend binnen. ,,Hééé'', roept Iris, ,,kan dat wat stiller?'' Muisstil lopen de kinderen verder.

Even later loopt groep 4 door de gang, op weg naar de schoolfotograaf in hetzelfde gebouw, twee-aan-twee in de rij.

De Ibn-i Sina-school is strenger dan de andere, niet-islamitische basisscholen die ze kent, zegt Myra. ,,De lessen zijn heel gestructureerd, zoals dertig jaar geleden op Nederlandse scholen. De leraar is echt nog een autoriteit. Ordeproblemen komen hier nauwelijks voor.''

,,Dat is prettig lesgeven'', zegt Iris. ,,Je bent er om de kinderen wat te leren. Dat gaat veel makkelijker als de klas rustig is.''

,,De ouders vinden het prima als je streng bent voor de kinderen'', zegt Myra. ,,Ze zijn zelf thuis ook streng. Een vriendin van mij die op een openbare school lesgeeft, vertelt wel over ouders die kwaad binnenstappen als zij hun kinderen te hard heeft aangepakt. Onze ouders vinden dat de kinderen respect moeten hebben voor ouderen, en zeker voor de leraar.''

Hülya Dinc, Mustafa Islam Bal en Ishak Oztürk zitten in groep 8. Ishak zit op een islamitische school, zegt hij, om meer te leren over zijn geloof. ,,Het is handig dat we hier allemaal hetzelfde geloven, dan hoef je niets uit te leggen als we gaan bidden of zo.''

Volgend jaar gaan ze naar een niet-islamitische middelbare school. Hülya ziet er een beetje tegenop. ,,Dan kan ik mijn hoofddoek niet afdoen bij gym, want daar gymen jongens en meisjes samen. Ik ben bang dat ze me dan gaan pesten. Dat deden ze ook bij mijn nichtje.''

Ze denkt even na. ,,Ik zal wel uitleggen waarom ik anders ben. Dat deed ik ook toen ik met mijn buurmeisje aan het spelen was en we moesten bidden. Ik zei, dat moet van ons geloof. Dat snapte ze.''

Mustafa weet niet hoe het op een niet-islamitische school zal zijn. ,,Ik heb alleen vriendjes die ook moslim zijn. Gelukkig ga ik samen met een vriend van deze school.''

,,Ik heb wel een niet-moslimvriend'', zegt Ishak, ,,Die woont bij mij in de straat. En die is best aardig.''

    • Sheila Kamerman