`Harmonisatie goed voor groei'

Een verdere harmonisatie van de financiële dienstverlening en een grotere bescherming van consumenten op de Europese geldmarkt, leidt tot hogere groei en minder werkloosheid.

Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd rapport van de Europese Ronde Tafel voor Financiële Dienstverlening, een branche-organisatie van de grote Europese banken en verzekeraars. Die hogere groei kan de Europese Unie jaarlijks 43 miljard euro opleveren (bij 0,5 procent extra groei), terwijl een verlaging van de productiekosten van banken en verzekeraars als gevolg van grotere concurrentie een besparing van 5 miljard euro kan opleveren.

Behalve de macrobesparingen hebben volgens het rapport ook consumenten baat bij grotere concurrentie tussen banken. Uit berekeningen die het Instituut voor Europese Politiek deed voor de banken en verzekeraars blijkt dat consumenten tussen de 800 en 2.500 euro op hun hypotheek hadden kunnen besparen als de concurrentie van hypotheekaanbieders groter was geweest dan de afgelopen jaren.

Om de concurrentie op de Europese markt te vergroten pleiten de banken en verzekeraars onder meer voor sterker toezicht op de financiële sector. Ook moeten de hoge belastingbarrières voor derden geslecht worden en moeten er Europese afspraken komen over de pensioenen.

De Ronde Tafel heeft het rapport aangeboden aan de Europese Commissie, die al jaren bezig is met de hervorming van de financiële markten. Volgens de banken gaat dat niet snel genoeg. ,,Op het gebied van het toezicht zijn wel grote stappen gezet, maar het consumentenbelang is achtergebleven'', zegt Wim Mijs, die namens ABN Amro in Brussel werkt.

Het rapport is volgens Mijs vooral bedoeld als ,,steuntje in de rug'' voor de Europese Commissie. De banken en verzekeraars hebben al langer het idee dat een verdere harmonisatie forse besparingen op kan leveren, en hebben dat nu met harde cijfers onderbouwd. Het rapport is bedoeld als bijdrage aan de Europese top in Barcelona, op 15 maart, waar wederom over de harmonisering van de financiële dienstverlening zal worden gesproken.