Groene stroom is geen verplichting

Het kabinet legt de wens van de Tweede Kamer om energiebedrijven een verplicht aandeel groene stroom te laten leveren naast zich neer. Volgens verantwoordelijk minister Jorritsma (Economische Zaken) is een verplicht aandeel ,,op langere termijn onwenselijk'' omdat het aanbod vooralsnog achterblijft bij de vraag.

Dat blijkt uit het vanmorgen gepresenteerde Energierapport, dat ingaat op het energiebeleid voor de komende kabinetsperiode. De leveringszekerheid, de voorzieningszekerheid en de milieukwaliteit staan centraal in het beleid tot 2006. Jorritsma wil onder meer ,,de knelpunten in de ruimtelijke ordening'' wegnemen zodat er meer windmolens gebouwd kunnen worden. Ook wil ze bedrijven stimuleren meer geld te steken in duurzame energie.

In het rapport wordt ingegaan op de vraag hoe voorkomen kan worden dat Nederland in een vrije internationale markt zonder stroom of gas komt te zitten. Jorritsma vindt dat marktpartijen de trekkers moeten zijn op de energiemarkt, maar wil als overheid wel duidelijke regels stellen. Ook wil ze, waar nodig, extra geld stoppen in de energiemarkt, onder meer voor een risicofonds voor bedrijven die investeren in nieuwe technieken voor duurzame energie.