Allochtone politici niet langer alibi-Ali

,,Er is helemaal niets aan de hand met allochtonen en de politiek'', sprak politicoloog Jean Tillie gisteravond in Zaal de Unie in Rotterdam stellig. ,,Ze zijn politiek volledig geïntegreerd in Nederland. Allochtone kiezers en politici lijken zo langzamerhand op autochtonen. Op het moment dat ze gaan stemmen of zich kandidaat stellen, laten ze zich niet door hun afkomst maar hun politieke voorkeur leiden.''

Tillie zette met deze openingszinnen de toon van het debat over allochtone politici in de randstedelijke politiek. Voorzitter Shervin Nekuee had juist het idee dat het maar niet wil vlotten tussen allochtonen en de politiek, gezien de incidenten de afgelopen maanden met de kieslijst van GroenLinks in Den Haag en die van de PvdA in Amsterdam-Zuidoost.

Mirjam de Rijk, partijvoorzitter van GroenLinks, en Fred Burggraaf, voorzitter van de PvdA-afdeling Rotterdam, hielden hun gezicht in de plooi. Maar hun lichaamstaal sprak boekdelen: het is een helse klus om bekwame aspirant-politici te vinden in de etnische gemeenschappen. Tillie kaatste de bal terug. ,,Het werkelijke probleem is dat raadsleden en gemeenteraadsleden beroepspolitici zijn geworden, die elke vier jaar hun salaris veilig proberen te stellen. Allochtone en autochtone politici zijn concurrenten van elkaar geworden'', betoogde hij. ,,De drijfveren van beiden zijn om zo hoog mogelijk op de kieslijst te komen en zoveel mogelijk stemmen voor hun partij te vergaren.''

Het enige lijdend voorwerp achter de tafel in Zaal de Unie was Haci Karacaer, directeur van de Turkse moslimorganisatie Milli Görüs, die zich eerder dit jaar had aangediend als kandidaat voor de kieslijst van de PvdA in Amsterdam. Karacaer liet er geen twijfel over bestaan dat er een nieuwe lichting allochtone politici aankomt die niet langer als alibi-Ali willen fungeren, maar ook mede de politieke agenda willen bepalen. Volgens Karacaer hebben politieke partijen moeite met allochtonen die niet langer zielig zijn, maar zich als geëmancipeerde burgers gedragen. De Rijk: ,,GroenLinks is wel degelijk bereid de politiek cultuur op dit punt op te schudden.'' Maar op de vraag hoe, bleef ze steken in gemeenplaatsen.

Tillie verzuchtte dat allochtone politici over het algemeen geen dossiervreters zijn, maar dat ze juist uitblinken in het contact met de samenleving. ,,Maar dat is niet de politieke cultuur in Nederland. Je scoort als raads- of Kamerlid hoger als je je inhoudelijk goed kan weren.''

Volgens Tillie staan er in vergelijking met 1998 minder allochtonen op de kieslijsten. ,,En ik voorzie dat ook de opkomst onder allochtonen op 6 maart lager zal zijn dan vier jaar geleden.''

Reacties en tips: frontberichten@nrc.nl

    • Froukje Santing