Akkoord over wilde hamsters

Het uitzetten van gefokte wilde hamsters in een reservaat bij het Zuid-Limburgse Sibbe gaat door. De Vereniging Das & Boom heeft een kort geding bij de Haagse rechtbank ingetrokken na nieuw overleg met het ministerie van Landbouw. Het Limburgse reservaat is als gevolg van snelle aankopen door het ministerie inmiddels groot genoeg, ruim 40 hectare, om de overlevingskansen van de hamsters te waarborgen.

De wilde hamsters, of korenwolven, worden nu niet al in april uitgezet, maar pas in juni. Dan zullen zwangere wijfjes in rennen worden geplaatst. In augustus worden de beesten uit hun onderkomens losgelaten. Dan zijn de gewassen voldoende gegroeid om de dieren voldoende voedsel te verschaffen en dekking te bieden tegen roofdieren.

Vereniging Das & Boom is ook tevreden dat de jongen van de wijfjes ter plaatse worden geboren en zich daardoor meer aan de omgeving hechten. De kans dat de hamsters zich verspreiden buiten het reservaat als ze worden vrijgelaten, is daardoor veel kleiner dan in de eerdere plannen, aldus Das & Boom. De korenwolf is jarenlang een bron van conflicten geweest tussen staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) en dierenbeschermers. Europese regels stellen Nederland verplicht de korenwolf te beschermen door voldoende leefgebieden in te richten. Daar is het lange tijd niet van gekomen. De komende twee jaar moeten er nog tien hamsterreservaten komen. De gronden daarvoor zijn er nog lang niet, onder meer doordat boeren weigeren contracten af te sluiten. Veel boeren vinden de vergoeding te laag.