Werkwijze van Europese Raad moet strakker

De Duitse bondskanselier Schröder en de Britse premier Blair willen strakkere besluitvorming en minder bureaucratie in de Europese Raad van regeringsleiders en de onderraden van EU-ministers.

In een gezamenlijke brief van afgelopen zaterdag beklemtonen Gerhard Schröder en Tony Blair de ,,leidende rol'' van de Europese Raad van regeringsleiders, de hoogste besluitvormende instantie binnen de Europese Unie. Zij speelt volgens Schöder en Blair ,,een sleutelrol'' in Europa. Zowel voor de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie, als voor de veiligheid en stabiliteit van de regio achten Schröder en Blair het van groot belang dat de Raad ,,efficiënt handelt en besluiten neemt''.

De `sleutelrol' zal in ,,een steeds ingewikkelder wordende wereld'' alleen maar aan gewicht winnen, maar tegelijkertijd ook ,,steeds moeilijker te vervullen zijn'', schrijven de beide regeringsleiders. Om de werkwijze van de Europese Raad (voor de hoofdlijnen van het beleid) en de Raden van Ministers (op de uiteenlopende beleidsterreinen) te verbeteren bepleiten Schröder en Blair strakkere besluitvorming en minder bureaucratie. De Europese Raad zou zich op enkele prioriteiten moeten concentreren en ook vaker besluiten moeten kunnen nemen met (gekwalificeerde) meerderheid in plaats van met unanimiteit.

De brief van Schröder en Blair, waarover de Frankfurter Allgemeine Zeitung vanmorgen als eerste berichtte, is gericht aan premier José Maria Aznar van Spanje, dat dit half jaar het roulerende voorzitterschap van de EU bekleedt. De andere Europese regeringsleiders, de Europese Commissie, de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, Javier Solana, en de voorzitter van de Europese conventie, Giscard d'Estaing, hebben een afschrift gekregen.

Tijdens deze conventie, die officieel donderdag begint en ruim een jaar zal duren, buigen meer dan honderd Europese politici zich over de toekomst van de Europese Unie en de machtsverdeling tussen de Europese instellingen (Raad, Commissie en Parlement). Zij moet uitmonden in voorstellen, waarover de regeringsleiders dan in 1994 beslissen. Uiteindelijk moet dit een nieuwe Europees verdrag opleveren.

Vooruitlopend op de aanbevelingen van de conventie willen Schröder en Blair, blijkens hun brief, volgende maand op de Europese Top in Sevilla enkele ,,praktische stappen'' zetten om de werkwijze van de Europese Raad en de Raden te verbeteren. Daarvoor is volgens hen geen tijdrovende verdragswijziging nodig.