Softdrugsgebruik jeugd toegenomen

Het gebruik van softdrugs onder scholieren is het afgelopen decennium met 30 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM maakt elke vier jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de balans op van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De onderzoekers hebben ditmaal specifiek gekeken naar drie risicogroepen: jongeren, allochtonen en ouderen.

Het rapport, getiteld `Tijd voor gezond gedrag', bevestigt het beeld van jongeren dat sinds de jaren tachtig opduikt in onderzoeken. Volgens het RIVM rookt 44 procent van de 15- tot 19-jarigen, drinkt 40 procent regelmatig vijf of meer glazen alcohol, en vrijt 6 tot 9 procent onveilig.

Het RIVM concludeert dat anno 2002 de lagere inkomensgroepen nog steeds het ongezondst leven. Van de mannen in deze groep rookt 37 procent en drinkt 14 procent overmatig (9 procent in de hogere inkomensgroepen). Ouderen zijn zich de afgelopen tien jaar juist gezonder gaan gedragen. Zij bewegen alleen nog niet genoeg. Onder allochtonen bestaan volgens het RIVM grote verschillen tussen etnische groepen.

Volgens J. Jansen, één van de samenstellers van het rapport, is het ongezonde gedrag dat jongeren al sinds de jaren tachtig vertonen, toen zij op grote schaal gingen experimenteren met drugs, alcohol en roken, ondanks voorlichtingscampagnes ,,vrijwel onveranderd''. ,,En het ziet er ook niet naar uit dat dat in nabije toekomst zal veranderen'', voorspelt hij.

Volgens Jansen blijkt uit het rapport ,,dat de omgeving in belangrijke mate bepaalt hoe iemand zich gedraagt''. Dat betekent volgens hem dat er niet alleen meer geld voor preventie moet worden uitgetrokken 5 procent van de ruim 40 miljard euro die in de zorgsector omgaat wordt hieraan besteed maar dat bijvoorbeeld ouderen meer toegang moeten krijgen tot sporthallen en dat in kantines van scholen en bedrijven naast kroketten ook fruit en salades moeten worden aangeboden.

Jansen : ,,De zorg wordt op termijn onbetaalbaar als we nu niet meer investeren om kwetsbare groepen, jongeren en de lagere inkomensgroepen, tot gezonder gedrag te bewegen.'' Het onderzoek heet volgens hem niet voor niets: `Tijd voor gezond gedrag'.