Schone schijven

Menige computergebruiker vreest belangrijke data kwijt te raken. Door een virus bijvoorbeeld. Toch zijn gewiste bestanden makkelijker terug te halen dan vaak wordt gedacht én menigeen lief is. Veel computers die van eigenaar wisselen staan nog bol van gegevens die ogenschijnlijk op een deugdelijke manier zijn gewist.

Over het terughalen van bestanden die verloren zijn gegaan of moedwillig zijn gewist bestaan veel misverstanden. Misschien wel doordat een harddisk zo kwetsbaar is. Zo is alleen al de afstand tussen de leeskop en de schijf uiterst minimaal en kan een kleine tik tegen de computer al voor een crash zorgen. Toch is datzelfde kwetsbare opslagmedium in staat om gegevens vast te houden. Gespecialiseerde bedrijven zijn zelfs in staat om van een pc die maanden op de zeebodem heeft liggen roesten toch nog de nodige gegevens te halen.

Maar de harddisk is in staat meer geweld te trotseren. Ook de harde schijf die moedwillig is gewist door er even een magneet bij te houden zal nog veel `geheimen' prijsgeven, al moet er dan wel een specialist aan te pas komen.

Hoewel de pc van de thuisgebruiker al veel privacygevoelige informatie bevat, staan de harde schijven van kleine zelfstandigen, advocaten, artsen en boekhoudkantoren helemaal bol van informatie die maar beter niet in de verkeerde handen kan komen. Dat dit op grote schaal toch gebeurt is te toe te schrijven aan onkunde van de gebruiker zelf, maar ook bij refurbishing-bedrijven, die pc's op- en doorverkopen, is de kennis te vaak niet up-to-date. Te vaak wordt nog gedacht dat het formatteren van een schijf en het plaatsen van nieuwe software een garantie is dat alle oude gegevens verdwenen zijn. Het terughalen van gegevens na het formatteren is voor een beetje handige computerfreak een fluitje van een cent. In de praktijk blijkt dat ook speciale programmatuur om data te wissen nog altijd een deel van de aanwezige data ongemoeid laat. Norman Shark, de maker van ExpertEraser – die voldoet aan de normen van het Amerikaanse ministerie van Defensie – garandeert dat alles gewist is.

Behalve dat in de Amerikaanse standaard de definitie van wissen nauwkeurig is vastgelegd, wordt hiermee ook de zekerheid geboden dat data zevenmaal worden overschreven. Veel andere pakketten hanteren deze methodiek en overschrijven data soms zelfs nog vaker. Toch kan nog altijd geen garantie worden gegeven dat data volledig gewist zijn. Dit komt doordat de systeem-bios maar liefst tien procent van de totale capaciteit achterhoudt voor eigen gebruik. Het gedeelte van de harddisk dat door de bios wordt gereserveerd kan dus gegevens bevatten die ogenschijnlijk niet meer aanwezig zijn.

Na het formatteren van een harddisk of het overschrijven van bestanden zijn dus niet alle sectoren daadwerkelijk leeg. Met speciale programmaatjes, die veelal op internet te vinden zijn, blijkt het vrij eenvoudig om ook deze data terug te halen. Een veelal tijdrovende bezigheid, omdat in een brij van hexadecimale codes een weg naar de oude data gevonden moet worden, maar zonder al te veel specialistische kennis is dit nog altijd betrekkelijk eenvoudig.

ExpertEraser onderscheidt zich namelijk van andere pakketten door dus ook te wissen in de sectoren die andere programma's overslaan. Maar ook door ook na het wissen de gebruiker een garantie te geven dat alle data gewist zijn. Na het wissen wordt hiervoor automatisch een rapport gegenereerd en wordt door middel van een marker op de harde schijf aangegeven door wie de schijf gewist is en wanneer. De hexadecimale code waarmee deze gegevens worden vastgelegd zijn bovendien dusdanig versleuteld dat ze niet te veranderen zijn.

Norman Shark, expert op het gebied van datarecovery en data-erasure, is inmiddels een door de Nederlandse overheid gecertificeerd bedrijf en mag ook de Belastingdienst, de FIOD en 's Rijks Domeinen tot zijn klanten rekenen als het gaat om het professioneel wissen van data.

Hoewel de maatschappij zeker van dit soort instanties verwacht dat er zorgvuldig met gegevens wordt omgesprongen, blijkt in de praktijk dat kleinere ondernemingen en thuiswerkers die met gevoelige informatie werken vaak onderschatten hoe makkelijk deze gegevens op straat kunnen komen te liggen. Jammer genoeg is ook in het verkoopkanaal te weinig knowhow omtrent deze problematiek en wordt te vaak gedacht dat speciale software als deze een te zwaar middel zou zijn.

DataErasure is te koop op diskette. Een diskette van 180 euro (excl. btw) is goed voor tien grote schoonmaakbeurten, die de harddisk terugbrengen in fabrieksstaat.

Website: www.dataerasure/nl/

    • Laurens van Aggelen