's Avonds zweten

De avond is gevallen, maar er wordt nog gewerkt in Amersfoort. Op het gemeentehuis kun je nog een uittreksel uit het bevolkingsregister halen of een rijbewijs laten verlengen of, zoals die ene zorgelijk kijkende vrouw, informeren wat je allemaal nodig hebt om in ondertrouw te gaan.

Bezoekers zeggen tevreden te zijn dat ze geen ochtend of middag van hun werk hoeven te verzuimen, zelfs op zaterdagochtend is het stadhuis geopend.

De gemeente Amersfoort, onlangs nog door onderzoeksbureau Nyfer uitgeroepen tot aantrekkelijkste stad van Nederland, heeft de openingstijden van 160 voorzieningen geïnventariseerd, van notaris tot huisarts, van makelaar tot groenteboer, van bank tot woningcorporatie, van uitzendbureau tot bibliotheek en garage.

De resultaten zijn bedroevend, namelijk dat de voltijds werkende mens een gemiddelde kans van slechts 10 procent heeft dat hij tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds zowel zelf in de gelegenheid is om van de diensten gebruik te maken, als een willekeurige dienst open treft. In andere steden is het vermoedelijk niet beter.

Burgemeester Van Vliet-Kuiper (D66) trekt de conclusie dat de openingstijden in Amersfoort slecht zijn afgestemd op de werktijden, en wil de gemiddelde trefkans per volgend jaar verhogen van 10 naar 15 procent. Daartoe worden dit jaar de geesten rijp gemaakt. Een taaie strijd zal het worden, denkt de burgemeester, maar ook interessant en kansrijk. Mensen moeten overtuigd worden. Zoals een huisarts die, wachtend op zijn rijbewijs in het gemeentehuis, vertelt nooit 's avonds spreekuur te zullen houden, omdat hij weet dat de mensen het gewoon niet pikken als zij 's ochtends een gesloten deur aantreffen. Dat houdt in dat hij anderhalf keer harder zou moeten werken dan hij toch al doet en daar heeft hij dus geen zin in.

Een kwestie van goed organiseren, vindt de gemeente. En er zijn al voorlopers. Zoals makelaarskantoor Ludenhoff, dat op speciaal verzoek ook buiten kantooruren klanten ontvangt, al is het meestal niet om huizen te bekijken, want daarvoor is daglicht toch het allerbeste. Of notariskantoor Veldhuizen Beens Van de Castel, waar je als tweeverdiener op zaterdagochtend terechtkunt, niet om aktes te passeren, maar voor oriënterende gesprekken over bijvoorbeeld een samenlevingscontract.

En wat dachten we van fysiotherapeut Ludwig van der Kuijl, die om tien uur 's avonds nog adviezen geeft aan revaliderende veertigers en vijftigers, hangend aan apparaten in zijn medisch fitnesscentrum.

De jonge fysiotherapeut moet werken, terwijl andere mensen naar voetbalwedstrijden kijken, maar zijn zwetende patiënten roemen hem en eigenlijk is het een gat in de markt, want als zij niet op bijna elk gewenst moment bij deze fysiotherapeut terecht hadden gekund, vertellen ze, dan waren ze misschien wel naar een ander gegaan.

    • Arjen Schreuder