Pensioen Barnevik `schokt' Bolkestein

Eurocommissaris F. Bolkestein is verbaasd over het pensioenpotje van 100 miljoen euro dat de Zweedse topman Barnevik van het industrieconcern ABB heeft meegekregen bij zijn aftreden. ,,Als ik aandeelhouder van ABB zou zijn, en ik zou horen dat Barnevik belastingvrij 100 miljoen euro heeft gekregen, zou ik geschokt zijn'', zegt Bolkestein (interne markt) vandaag in de Britse Financial Times.

Bolkestein ziet wel meer gevallen van ,,buitensporig hoge'' beloningen en optieplannen voor topmanagers in Europa. ,,Mijn mening is misschien niet belangrijk, maar de verhouding van bedrijven met vakbonden is wel belangrijk. En als managers willen pleiten voor loonmatiging, dan is overmatige beloning voor de top geen goede zaak – zeker niet als het bedrijf dat ze achterlaten grote verliezen maakt.''

Bolkestein wil dat aandeelhouders meer te zeggen krijgen over de beloningen voor het management. Hij pleit in het algemeen voor meer `aandeelhoudersdemocratie' met ,,één aandeel, één stem''. Onderdeel daarvan is een nieuwe versie van een (eerdere door het Europees parlement afgestemde) richtlijn over de overnames van bedrijven. Die komt in april of mei. Bolkestein is vandaag in Duitsland, waar de grootste weerstand bestaat tegen de overname-richtlijn, om zijn plannen toe te lichten aan minister Eichel van Financiën.

Ook onthulde Bolkestein dat de Commissie plannen heeft voor een Europese richtlijn over `ondernemingsbestuur' (corporate governance). Nu zijn er nog meer dan veertig verschillende nationale regelingen voor dat bestuur in Europa, wat verwarrend kan zijn voor beleggers die ook over de grens investeren. De Commissie heeft al een inventarisatie gemaakt, die wordt bekeken door een groep experts onder wie de Nederlandse hoogleraar J. Winter.