Landelijke driehoek gaat recherche leiden

Een landelijke driehoek waarin de top van het Openbaar Ministerie, de politie en de raad van korpsbeheerders vertegenwoordigd is, moet leiding gaan geven aan het rechercheapparaat dat zich bezig houdt met bovenregionale en zware criminaliteit. Die landelijke driehoek krijgt de zeggenschap over de huidige kernteams voor de bestrijding van zware criminaliteit en de gespecialiseerde recherche-eenheden bij regiokorpsen.

Dat is volgens betrokkenen bij justitie en politie de kern van een voorstel dat de ministers De vries (binnenlandse zaken) en Korthals (justitie) deze week zullen presenteren voor een toekomstig Nederlands rechercheapparaat.

Afgelopen zaterdag zei minister De Vries van binnenlandse zaken al in deze krant dat het openbaar ministerie ,,op alle niveaus van criminaliteitsbestrijding het voortouw moet hebben bij de aansturing. (..) Het openbaar ministerie zal er zelf voor moeten zorgen dat het prioriteiten kan stellen. En de Nederlandse politie moet in staat zijn om daar á la minute aan te kunnen voldoen.'' Tegelijkertijd voegde De Vries daaraan toe dat het niet de bedoeling is ,,om iedereen in rechercheland van bureau te laten verhuizen.''

De Vries reageerde met zijn voorstel op een advies van een commissie onder voorzitterschap van de Amsterdamse hoofdcommissaris Van Riessen waarin landelijke aansturing van de recherchecapaciteit voor de bestrijding van bovenregionale en zware criminaliteit wordt bepleit. In de huidige structuur is het rechercheapparaat versnipperd en ondoelmatig verspreid over kernteams en speciale eenheden, aldus de commissie-Van Riessen. ,,Het ontbreken van een gezaghebbend nationaal aanspreekpunt wreekt zich eens te meer. De regiokorpsen beschikken over veel ruimte om verzoeken niet te honoreren.''

In haar advies waarschuwt de commissie ervoor dat zonder duidelijke besluitvorming er door internationale ontwikkelingen steeds meer bovenregionale samenwerking ontstaat zonder enige samenhangende coördinatie. ,,Een weg die het huidige internationale onbegrip in stand houdt die de politie nu al oogst bij internationale samenwerking.''nHet optuigen van een landelijke driehoek die leiding gata geven aan de kernteams en gespecialiseerde recherche-eenheden, moet in de voorstellen van De Vries en Korthals in die leemte voorzien.

Justitie, OM en het Nederlands Politie Instituut (NPI) willen, vooruitlopend op de officiële presentatie van de plannen door De Vries en Korthals niet op de uitlatingen van De Vries reageren. VVD-woordvoerder A. Nicolaï noemt de ,,richting die De Vries wil opgaan goed. De nieuwe structuur moet centraler georganiseerd worden, minder versnipperd over de regiokorpsen zoals nu het geval is.''

D66 is volgens woordvoerder Dittrich voorstander van een landelijk rechercheteam. ,,De huidige samenwerking tussen de regiokorpsen werkt niet. Wat ons betreft zou het KLPD kunnen worden uitgebreid. Een landelijke driehoek voor centrale coördinatie is een goed uitgangspunt. Maar ik ben benieuwd waar beide ministers deze week concreet mee komen en hoe voortvarend de plannen zijn. Want de stammenstrijd tussen justitie en binnenlandse zaken als het gaat om de toekomst van het rechercheapparaat moet beslecht worden.''

Ook het CDA vindt dat het openbaar ministerie het primaat van zeggenschap over bovenregionale en zware criminaliteit moet krijgen. ,,Als het gaat om de kleine, lokale criminaliteit, kunnen de regiokorpsen dat heel goed zelf.''

De recherche van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), op dit moment het enige centraal geleide rechercheapparaat, wordt volgens de plannen van Korthals en de Vries uitgebreid. Maar er komt geen aparte landelijke recherchedienst onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie.