FNV eist het aftreden van Hoogervorst

FNV-voorzitter L. de Waal vindt dat staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken, VVD) moet opstappen. Dit heeft hij vanmorgen laten weten.

De Waal reageert daarmee op een bericht in De Telegraaf van vanmorgen dat Hoogervorst binnen het kabinet een strenge hervorming van de WAO heeft voorgesteld. Volgens de krant wil Hoogervorst dat het verboden wordt dat werkgevers een aanvulling geven op de 70 procent van hun loon die zieke werknemers wettelijk krijgen.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft dat bericht vanmorgen formeel tegengesproken. Volgens Sociale Zaken heeft Hoogervorst alleen ,,een inventarisatie van een aantal oplossingsrichtingen''over de WAO aan een zestal betrokken ministers voorgelegd. ,,In deze inventarisatie komt geen verbod op bovenwettelijke aanvullingen van het ziektegeld tot 100 procent voor'', aldus het ministerie. Overigens kan het ministerie dit niet verbieden, maar wel weigeren dergelijke afspraken op sectorniveau algemeen verbindend te verklaren.

Het FNV hecht echter geen geloof aan deze ontkenning. ,,Wij hebben onze bronnen,'' zegt FNV-woordvoerster Tieman desgevraagd, ,,Hoogervorst heeft dit wel degelijk voorgesteld.'' Volgens De Waal betoont Hoogervorst zich in de aanpak van de WAO ,,een staatssecretaris die met tegenzin aan zijn klus begint, vervolgens jarenlang niks uitvoert en dan als verkiezingsstunt arbeidsongeschikten keihard aanpakt.''

Hoogervorst werd recentelijk door premier Kok teruggefloten omdat hij juist haast wilde maken met de hervorming van de WAO. Na een doorrekening van het Centraal Planbureau wilde hij niet meer wachten op een aankomend advies van de Sociaal Economische Raad over de hervorming van de WAO, dat in maart wordt verwacht. Dat heeft bij de vakbonden, die betrokken zijn bij het SER-plan, kwaad bloed gezet.

Het kabinet wacht nu wel op het SER-advies, maar wil daarna snel reageren. Daarom is Hoogervorst gevraagd ter voorbereiding met een pakket mogelijke oplossingen te komen. Dat heeft hij nu gedaan, volgens Sociale Zaken. In de plannen komt onder meer het handhaven van financiële prikkels voor werkgevers aan de orde.

GroenLinks-leider Rosenmöller noemde een stop op de bovenwettelijke aanvulling van het salaris van zieke werknemers vanmorgen ,,een regelrechte loonmaatregel voor mensen die ziek zijn.'' GroenLinks presenteerde juist vanmorgen, als tweede partij na D66, en eigen WAO-hervormingsplan. Daarin worden de SER-voorstellen, zoals een indeling van de arbeidsongeschikten in drie klassen, grotendeels gevolgd. Volgens GroenLinks moeten gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij herplaatsing in een nieuwe baan een wettelijke inkomensgarantie van 85 procent van het oude loon krijgen.