Embryo moet broertje genezen

Een Engels echtpaar met een zoon met een ernstige bloedafwijking mag een kind krijgen dat speciaal uitgezocht is om de zieke broer te helpen.

Pagina 4