Aartsbisschop in Polen in opspraak

In Polen is grote opschudding ontstaan over de beschuldiging als zou de aartsbisschop van Poznan, Juliusz Paetz, priesters en leken seksueel hebben lastiggevallen. Het gezaghebbende dagblad Rzeczpospolita schreef op basis van getuigenverklaringen dat al twee jaar bekend is dat Paetz homoseksueel is en studenten van het seminarie in Poznan molesteert. De aartsbisschop mag het seminarie niet meer betreden omdat hij na klachten over zijn gedrag doorging met het lastigvallen van studenten. De paus zou geschokt zijn en een onderzoekscommissie naar Poznan hebben gestuurd. Dat laatste is inmiddels bevestigd door het Vaticaan. De aartsbisschop heeft inmiddels gezegd zich ,,nooit, ik herhaal: nooit'' te hebben misdragen.