Witte Huis voor rechter gedaagd

De onderzoeksafdeling van het Amerikaanse Congres heeft voor de eerste keer in de geschiedenis het Witte Huis voor de rechter gedaagd. Doel is openheid van zaken af te dwingen over contacten met Enron en andere energiebedrijven tijdens de voorbereiding van het energieplan van de regering-Bush.

,,We doen dit niet graag. Maar we hebben geen keus. We zijn verantwoording schuldig aan het Congres en het Amerikaanse volk'', aldus de General Accounting Office (GAO) van het Congres. Voor het Witte Huis betekent de rechtszaak dat het maandenlang in verband zal worden gebracht met het Enron-bankroet.

Het in mei gepresenteerde energieplan van de regering-Bush pleitte voor meer olie- en gaswinning in eigen land, met name in de milieugevoelige kustvlakte van Noord-Alaska, en voor meer kernenergie. Democratische leden van het Congres willen graag concrete bewijzen voor de dominante invloed op de Cheney-werkgroep van de energie-industrie.

Het Witte Huis heeft steeds geweigerd te onthullen met wie de werkgroep heeft gesproken, en wat de inhoud van het besprokene was. Het gaat volgens de regering om privé-gesprekken. Bovendien zou het Congres niet bevoegd zijn de papieren te eisen. ,,We wachten vol vertrouwen het oordeel van de rechter af'', aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

Kenners van het Amerikaanse presidentschap zeggen dat vooral vice-president Cheney al jaren meent dat het zogenoemde `executive privilege' moet worden hersteld in de toestand voordat president Nixon in de jaren '70 in het Watergate-schandaal zijn geheime gespreksbanden moest afstaan.