`Wiebelbrug' weer in gebruik

De `Millennium Bridge' over de Theems in Londen is gisteren opnieuw opengesteld voor publiek. De brug wiebelt niet meer, zelfs als voetgangers met honderden of duizenden tegelijk de brug betreden.

Drie dagen nadat de innovatieve hangbrug op 10 juni 2000 in gebruik was genomen werd hij weer pardoes afgesloten. De voetgangersbrug bleek, zoals later door onderzoekers van de universiteit van Cambridge is aangetoond, extreem gevoelig voor `synchrone laterale excitatie'. Als teveel voetgangers zich bij het wandelen over de brug tegelijk afzetten, en als ze zich daarbij ook voldoende sterk zijwaarts afzetten, kan de brug daarop reageren met een beweging die dat gedrag van de passanten versterkt. Om overeind te blijven zullen ze zich nog meer tegelijk zijwaarts afzetten. Dat kan leiden tot een gevaarlijke of in ieder geval onaangename opslingering.

Het fenomeen deed zich al eerder voor in 1975 bij de Auckland Harbour Bridge in Nieuw Zeeland. In Londen was het niet voorzien, hoewel de Millennium Bridge een hangbrug is die volgens een heel nieuw concept is ontworpen. De kabels die het rijdek omhoog houden, hangen in een vlak dat schuin staat op de verticaal. Daardoor kunnen de torens laag blijven. De ontwerpers, Sir Norman Foster en Sir Anthony Caro wilden voorkomen dat de brug, die weliswaar 330 meter lang is maar slechts vier meter breed, een te massieve indruk zou maken. Om ongewenste opslingering te voorkomen zijn dempers gemonteerd en verstijvingen aangebracht. Door deze aanpassingen zijn de bouwkosten met 27 procent gestegen tot 33 miljoen dollar.