Verkiezingsissue: golfen

De toekomst van golfclub Mariënweide is in Bloemendaal inzet van de verkiezingsstrijd geworden.

De plaatselijke VVD is voorstander van het vinden van een nieuw terein voor de golfclub. Die huurt nu een terrein van hockeyclub Rood-Wit, maar deze wil zelf het aantal kunstgrasvelden uitbreiden.

Vergeefs betoogt de VVD, die het vinden van terrein voor de golfclub in haar programma heeft opgenomen, dat de club, gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de 450 leden, eigenlijk als een ouderenvoorziening moet worden beschouwd. Ouderen staan bij alle partijen hoog in het vaandel omdat eenderde van de Bloemendaalse bevolking ouder is dan 55 jaar.

Maar de andere partijen blijven doof voor deze argumentatie. Ruimte is al schaars en als er iets gedaan moet worden voor ouderen, dan liever het stimuleren van de bouw van ouderenwoningen op het terrein van het voormalige ziekenhuis.

GroenLinks is trouwens sowieso tegen al te veel sportterreinen in de gemeente, vanwege het grote beslag dat zij leggen op de ecologisch gevoelige structuur aan de voet van de Bloemendaalse duinrand. GroenLinks bepleit dan ook een ledenstop voor álle sportverenigingen in Bloemendaal.