Thema Referendum

VVD: Alleen correctief referendum.

AOV/Unie55+: Liever verbeteringen van de bestuurspraktijk dan ingrijpende stelselhervormingen.

SP: Invoering correctief referendum op landelijk, gemeentelijk en provinciaal niveau. Daarnaast een 'volksinitiatief-referendum', waarin (groepen) mensen het oordeel van de bevolking over specifieke kwesties kunnen vragen.

CD: Bindend referendum, vast te leggen in de Grondwet. Alleen een meerderheid van tweederde van de gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer mag een referendum afwijzen.

SGP: Geen correctief referendum; dat is de bijl aan de wortels van het parlementaire stelsel.

D66: Daadwerkelijke invoering van correctief referendum op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vrijwel alle wetsvoortstellen kunnen hieraan worden onderworpen, ook planologische kernbeslissingen.

RPF: Geen correctief referendum. Consultatief referendum slechts bij beslissingen waarbij de nationale soevereiniteit in het geding is.

Groen Links: Invoering correctief referendum over wetgeving, planologische kernbeslissingen en internationale verdragen. Volksinitiatief invoeren: als tien procent van de kiesgerechtigden per referendum een vraagstelling ondertekent, wordt deze vraagstelling daadwerkelijk voorgelegd. De artikelen van de Grondwet worden hiervan uitgesloten.

PvdA: Geen mening weergegeven

GPV: Geen principiële bezwaren tegen correctief referendum.

Senioren 2000: Geen mening weergegeven

CDA: Referendum is een ongeschikt instrument.