Studiehuis

Naar aanleiding van het `studiehuis' zegt onderwijssocioloog prof.dr. W. Meijnen (`Autonomie werkt niet', W&O, 2 februari): `We geloofden er met z'n allen in'. Los van de vraag wie bedoeld wordt met `we' (in elk geval niet de mensen van de onderwijspraktijk) wordt hier onomwonden erkend dat de invoering van dit systeem gebaseerd was op een geloof, dat niet door onderzoek en experimenten gesteund was, maar waarvan de toepassing wel aan allen voorgeschreven werd. Nu de gebreken aan het licht zijn gekomen was het `veel beter geweest om met een experiment te beginnen'. Dat kan blijkbaar bij onderwijs(kunde). Inmiddels heeft de politiek zich aan het resultaat gecommitteerd; hier zal men geen erkenning van eigen fouten ontmoeten, een enkele loffelijke uitzondering daargelaten.

Men zou naar aanleiding hiervan twee vragen kunnen stellen: moet naar de nationale onderwijsramp niet ook eens een parlementaire enquête worden ingesteld? En: kan het geld dat nu aan onderwijskunde wordt uitgegeven niet beter aan het onderwijs worden besteed?

    • A.J. Kleywegt