OPTISCHE HARDE SCHIJF VAN PLASTIC SCHRIJFT MEER GEGEVENS WEG

Een plastic magneet wordt 50% magnetischer als er blauw licht op valt. Zolang het materiaal koud blijft en er geen groen licht op valt blijft het verhoogde magnetisme dagenlang in stand. Daarmee voldoet dit materiaal in principe aan alle eisen voor het magnetisch opslaan van gegevens, al dient het effect voor commerciële toepassingen in harde schijven nog te worden versterkt (Physical Review Letters, 4 febr).

In een magnetisch geheugen (zoals de harde schijf van een computer) ligt informatie opgeslagen in kleine domeintjes waarin de richting van het magneetveld naar boven of naar beneden staat als er 0 of een 1 is weggeschreven. Normaal gesproken gebeurt dat elektromagnetisch. Maar het kan ook met licht, met als grote voordeel dat de informatie in veel kleinere gebiedjes kan worden weggeschreven, omdat een lichtbundel heel scherp kan worden gefocusseerd. Om zo'n magneto-optisch geheugen te laten werken moest tot nu toe echter eerst het domeintje met behulp van infrarood laserlicht worden opgewarmd alvorens de oriëntatie ervan langs elektronische weg kon worden gewijzigd. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de Minidisc.

De onderzoekers van Ohio State University en de Universiteit van Utah in Salt Lake City hebben het magneto-optisch opslaan nu een stap verder gebracht. In het nieuw gevonden materiaal een combinatie van tetracyanoethyleen met atomen van het metaal mangaan kan de magnetische sterkte van een domeintje direct met licht worden veranderd. Door bijvoorbeeld met blauw licht een spot met een sterkmagneetje maken en die als een 1 beschouwen en met groen licht een 0 te maken (zwak magneetveld) ontstaat een geheugen. Om deze veranderingen te bewerkstelligen moet de temperatuur wel beneden de 198 graden onder nul blijven. Dat lijkt extreem laag, maar hij ligt slechts iets lager dan het kookpunt van vloeibaar stikstof, een heel goedkoop koelmiddel.

Wat er zich precies allemaal afspeelt als de moleculen licht absorberen is niet helemaal duidelijk. Ze veranderen van vorm, waardoor ze magnetischer worden.

    • Rob van den Berg