Niveau 1

Jacqueline Kuijpers beschrijft in lovende zin het simulatiebedrijf `Sporthuis Jason' van het ROC Eindhoven (W&O, 16 februari). Het zou zelfs een gouden idee zijn om zo de overwegend allochtone leerlingen van de beroepsopleiding administratie niveau 1 stage-ervaring te laten opdoen. De kansen om later een administratief beroep uit te oefenen zijn voor die leerlingen echter bijzonder klein. Vooral de taalproblemen en het relatief lage opleidingsniveau zijn daar debet aan. Slechts een kwart van de leerlingen stroomt door naar niveau 2 (dat pas een `startkwalificatie' voor de arbeidsmarkt geeft).

Het ROC Eindhoven is te prijzen voor zijn inzet voor leerlingen zonder vooropleiding, maar het zou beter zijn de opleiding administratie niveau 1 te vervangen door een opleiding die de leerlingen een baan biedt.

    • A.J. Plas