`Niemand is toch tegen eerlijk schadebedrag?'

De NMa wil dat slachtoffers een advocaat alleen hoeven te betalen als ze hun zaak winnen en de schade vergoed krijgen. Maar no cure no pay is omstreden.

Legio schaderegelingsbureaus sturen een slachtoffer van letselschade alleen een rekening als ze een vergoeding weten los te peuteren bij een verzekeraar. Advocaten mogen dat niet van de Orde van Advocaten. Zij moeten altijd vooraf uren declareren, ook als de zaak kansloos is. Ten onrechte, vindt de Nederlandse Mededingingsautoriteit die wil dat de Advocatenwet wordt veranderd. John Beer is voorzitter van de vereniging ASP die met 38 advocaten slachtoffers bijstaat.

Wie mag er blij zijn met resultaatafhankelijke beloning van advocaten?

,,De slachtoffers van ingewikkelde letselschadezaken. Zoals bij een fout tijdens een operatie. Je hebt dan veel tijd en deskundigen nodig om te bewijzen dat de schade het ziekenhuis te verwijten is. Dat zijn voor het slachtoffer forse investeringen terwijl het onzeker is of de rechters het slachtoffer gelijk zullen geven. Ook is de hoogte van de vergoeding onderwerp van discussie. Bewijs maar dat iemand die invalide is geworden meer zou zijn gaan verdienen in zijn loopbaan en recht heeft op een hoge vergoeding. Als Cruijff op zijn zestiende een been was kwijtgeraakt, had hij er te weinig voor gekregen.''

En de Zeeuwse vrouw van wie het verkeerde been was geamputeerd?

,,Dat is een eenvoudige zaak waarvan de advocaat weet dat het slachtoffer zal winnen. Dan moet de advocaat zeggen dat een uurtarief vooraf, zoals nu, de beste beloning is. Als je als advocaat in zo'n zaak toch een percentage van de schadevergoeding eist – resultaatafhankelijk – ben je oneerlijk bezig. Ook al omdat die advocatenuren achteraf worden vergoed door het ziekenhuis in kwestie.''

Zijn er slachtoffers die afzien van een proces wegens de kosten?

,,Er zijn vast slachtoffers die helemaal niet naar een advocaat stappen. Er zijn zeker slachtoffers die het aanhoren en er van afzien. Ze staan als particulier tegenover een verzekeraar die beschikt over oneindige middelen om in hoger beroep te gaan. Dat ligt anders als de advocaat de financiële risico's draagt.''

Wilt u een `claimcultuur'? In Amerika zijn artsen overdreven voorzichtig uit angst voor claims.

,,Er zullen meer schadeclaims komen. Maar alleen omdat de financiële drempels worden weggenomen. En wie is tegen een rechtvaardige schadevergoeding? Slachtoffers die nu bijvoorbeeld recht hebben op een pro deo advocaat, moeten toch de kosten van externe deskundigen zelf betalen. Daarnaast zal de advocaat ook bij no cure no pay-beloning afzien van een rechtszaak als hij die kansloos acht. Dus de rechtbank wordt niet overspoeld met kansloze zaken. En het is uitsluitend goed dat artsen fouten proberen te vermijden.''

Blijft de advocaat onafhankelijk?

,,Men moet model-contracten opstellen met organisaties van advocaten en consumenten. Daarin regel je dat de advocaat voorlichting geeft over zowel vormen van beloning als de kansen die de zaak maakt. Als de advocaat een onjuiste voorstelling van zaken geeft dan kan het slachtoffer hém achteraf aansprakelijk stellen.''

    • Frederiek Weeda