Naschrift Mark Kranenburg:

Weinig is zo leerzaam voor een journalist als zelf onderdeel van het nieuws uit te maken. Nóg leerzamer is het om als journalist ook nog eens `in opspraak' te zijn.

Kan een journalist die over Nederlandse politiek schrijft, inspanningen verrichten voor een politieke partij, in dit geval de PvdA? Nee, dat kan hij niet. Iedereen die daar bezwaar tegen maakt, heeft volkomen gelijk. Leefbaar Nederland-voorzitter Jan Nagel heeft in het televisieprogramma Buitenhof beweerd dat vier journalisten, onder wie ikzelf, deel uitmaken van ,,een PvdA-denktank'' waarin men ,,al maanden bezig is met de vraag hoe Leefbaar Nederland in een rechtse hoek geduwd kan worden''. Klinkklare nonsens, maar, zo is mij gebleken, het weerleggen van een valse beschuldiging is vele malen moeilijker dan deze te uiten.

De `PvdA-denktank' waar Nagel op doelde is in werkelijkheid de `werkgroep partijpolitieke processen' van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het betreft een discussiegezelschap bestaande uit onder anderen politici, wetenschappers, ambtenaren en journalisten dat ongeveer acht keer per jaar bijeenkomt om over diverse politieke onderwerpen te praten. Dat gebeurt aan de hand van een inleiding van een van de leden of een buitenstaander. Zo was Jan Nagel op 25 september van het vorig jaar te gast om te spreken en te discussiëren over Leefbaar Nederland.

Van belang is dat het gaat om een los van de PvdA staande vrijblijvende gespreksgroep, die aan niemand behalve zichzelf rapporteert. De leden bepalen de gespreksonderwerpen, er worden geen studies verricht of adviezen verstrekt.

Juist het nadrukkelijk autonome karakter van de werkgroep maakte het mij mogelijk toe te treden.

Ik heb de afgelopen tijd ervaren dat dit voor mij cruciale verschil voor velen een te subtiel verschil is. Bovenstaande brieven zijn hiervan een illustratie.

Wat vervolgens te doen? Beeldvorming valt moeilijk te bestrijden. Als er maar de geringste twijfel bestaat over mijn onafhankelijkheid hoe onterecht dan ook – heb ik toch een probleem. Dat probleem wegnemen kan maar op één manier. Ik heb dan ook het lidmaatschap van de werkgroep opgezegd. Hetzelfde geldt voor het sinds mijn studententijd bestaande, maar nimmer geactiveerde (want journalist!) lidmaatschap van de PvdA.

    • Mark Kranenburg