`Melkertbanen moeten blijven'

Gesubsidieerde arbeid als Melkertbanen en In- en Doorstroombanen (I&D-banen) moet blijven bestaan. Wel moet dit type banen worden gemoderniseerd. Dat staat in een gisteren gepubliceerd deeladvies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), het nieuwe adviesorgaan voor het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dat advies keert zich tegen de eerder deze week uitgelekte notitie van een werkgroep van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin staat dat de gesubsideerde arbeid juist afgeschaft kan worden. Volgens RWI-voorzitter Van Zijl (PvdA) klopt dat niet. Hij spreekt van ,,misverstanden'' over de positie van Melkertbanen. Het RWI-advies past volgens Van Zijl ,,goed'' in het SER-advies in voorbereiding. Hij besloot het deeladvies van de RWI versneld te publiceren.

In zowel SER als RWI zijn de werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd, in de SER met kroonleden en in de RWI met vertegenwoordigers van de gemeenten. De SER adviseert niet één ministerie, maar het hele kabinet. PvdA en VVD zijn verdeeld over het voortbestaan van de Melkertbanen, die tijdens Paars I zijn ingevoerd door de toenmalige minister van Sociale Zaken Melkert, nu PvdA-lijsttrekker.

Volgens het RWI-advies blijft er behoefte aan gesubsidieerde banen omdat er ,,nog veel onvervulde vacatures'' zijn. Wel is het nodig de veelheid aan regelingen die met gesubsidieerde arbeid te maken hebben ,,te stroomlijnen'', staat in het advies. Het aantal regelingen moet worden gehalveerd tot drie.

De eerste daarvan voorziet in tijdelijke gesubsidieerde banen voor mensen die ten minste een half jaar werkloos zijn. Nu geldt nog dat iemand minstens een jaar werkloos moet zijn.

Werkgevers krijgen bovendien niet langer vier jaar lang een relatief kleine fiscale subsidie, maar in anderhalf jaar tijd een veel forsere bijdrage in de loonkosten (11.250 euro). Van Zijl hoopt dat er hierdoor jaarlijks 20.000 mensen een reguliere baan kunnen vinden, in plaats van de 5.000 mensen die nu doorstromen.

De tweede stroom, de gesubsidieerde banen voor bijvoorbeeld stadswachten in de collectieve sector, zijn in de plannen van de RWI alleen nog weggelegd voor mensen die langer dan twee jaar geen betaald werk hebben gehad. Op dit moment is dat nog één jaar. Het aantal gesubsidieerde banen, die overigens `gereserveerde banen' moeten gaan heten, blijft gelijk, ongeveer 55.000.

De eis dat het werk op minimumloon moet zijn vervalt. Evenals de eis dat er maximaal 32 uur gewerkt mag worden. ,,De gereserveerde banen moeten zoveel mogelijk reguliere banen worden. En werkgevers houden de zekerheid dat ze de vrijgekomen plek wederom met subsidie mogen opvullen'', aldus Van Zijl. Voor de groep mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is moet een gemeentelijk vangnet gehandhaafd blijven. Ook de sociale werkvoorziening, waar in een beschermde omgeving wordt gewerkt, moet blijven.