`Meer abattoirs'

Nederland heeft te weinig slachthuizen waar moslims schapen en geiten kunnen slachten voor het offerfeest. De stichting Halal Voeding en Voedsel (HVV), die toeziet op de vrijdag begonnen rituele slacht, vreest dat daardoor meer dieren op een illegale plaats worden geslacht.