Justitie verstevigt greep op recherche

Het openbaar ministerie krijgt voor de bestrijding van criminaliteit de zeggenschap over de recherche. De bepaling van prioriteiten voor het Nederlandse rechercheapparaat berust dan niet langer bij de politietop.

Dat zegt minister K. de Vries (Binnenlandse Zaken) vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

Het primaat van justitie vormt de kern van het voorstel over een nieuwe organisatie van de Nederlandse recherche dat De Vries en zijn collega Korthals (Justitie) binnenkort aan het kabinet presenteren. Daarmee willen ze de al jaren slepende controverse tussen de top van justitie en de politieleiding over de inzet van het rechercheapparaat bij de bestrijding van criminaliteit beslechten.

Het voorstel vergt nog nadere detaillering, aldus De Vries. ,,Justitie moet op alle niveaus van criminaliteitsbestrijding het voortouw hebben bij de aansturing. Het openbaar ministerie zal er zelf voor moeten zorgen dat het prioriteiten kan stellen voor de activiteiten van de recherche. En de Nederlandse politie moet in staat zijn om daar à la minute aan te kunnen voldoen. Dat zijn we nu aan het uitwerken.''

Al eerder is aangeraden justitie meer mogelijkheden te geven de inzet van de recherche te bepalen. Een commissie onder voorzitterschap van de Amsterdamse hoofdcommissaris J. van Riessen adviseerde eind vorig jaar een landelijk rechercheteam in te stellen onder verantwoordelijkheid van het college van procureurs-generaal. De commissie noemde het huidige rechercheapparaat zo versnipperd en ondoelmatig, dat het internationale verzoeken om rechtshulp niet kon honoreren.

De Vries onderschrijft de conclusie dat het rechercheapparaat gebrekkig wordt aangestuurd. ,,Minister Korthals en ik zijn niet content over de manier waarop het rechercheapparaat nu is georganiseerd.''

Eind vorig jaar adviseerden de politietop en het college van procureurs-generaal verdeeld aan de ministers over de toekomst van het rechercheapparaat. Het college wil een landelijk rechercheteam, terwijl de Raad van Hoofdcommissarissen de voorkeur geeft aan extra rechercheurs voor de zeven kernteams die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van zware criminaliteit.

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 24

    • Jos Verlaan
    • Frank Vermeulen