Journalist en politiek 2

De suggestie dat journalisten en commentatoren van kranten warme banden onderhouden met aan de PvdA gelieerde `werkgroepjes' brengt het slechte in de journalistiek boven. De sector die zichzelf voorstaat altijd kritisch te zijn en zich voortdurend beroept op onpartijdigheid en onafhankelijkheid is in rep en roer. De beroepsgroep die openheid eist en graag onthult schiet in een kramp als het om haarzelf gaat.

Natuurlijk heeft een journalist een mening. Het is een mens met eigen voorkeuren, sympathieën en antipathieën. Een journalist wordt geacht feiten te brengen en te duiden, hoor en wederhoor te laten plaatsvinden. In verreweg de meeste gevallen gebeurt dat ook. Een journalist echter die commentaar geeft, mag een mening laten horen. Hij zou daarbij onafhankelijk moeten zijn of, als hij dat klaarblijkelijk niet is, in alle openheid moeten aangeven bij welke gremia van welke politieke partijen hij meepraat.

Want laten we wel wezen: de uitnodiging deel te nemen aan een discussieforum onder de vlag van de Wiardi Beckmanstichting komt niet omdat de journalist zulke mooie blauwe ogen heeft. Er is wel degelijk een causaal verband tussen de posities van Willem Breedveld (Trouw), Mark Kranenburg (NRC Handelsblad), Michiel Zonneveld (Vrij Nederland) en Hans Wansink (Volkskrant), en de uitnodiging namens de PvdA. Ze zitten daar omdat ze een functie hebben en een rol spelen in de totstandkoming van de publieke opinie. Of is het toeval dat juist commentatoren deel uit maken van een dergelijk forum?

Wij, de lezers van hun kranten, moeten daarvan niet via via horen. Laat het dan zo zijn dat de onafhankelijkheid niet in het geding is, laat het zo zijn dat commentatoren ondanks hun inspanningen voor een bepaalde politieke partij geheel objectief tegenover diezelfde partij staan (...), ze zouden elke schijn van partijdigheid moeten willen vermijden. Net als hun bazen dat zouden moeten eisen.

Het minste wat van deze beroepsgroep verwacht mag worden is een poging tot zelfreflectie op het eigen handelen. Maar de praktijk wijst uit dat men daartoe helaas nog maar zeer moeilijk in staat is.

    • Hans Weijel Pieter Beljon