Hoge belasting voor ontvangen alimentatie

Jarenlang heb ik onder het bijstandsniveau geleefd met een parttime baan en 114 gulden alimentatie per maand. Toen door ziekte en afkeuring mijn maandelijkse inkomen minimaal werd, ben ik een rechtszaak begonnen tegen mijn ex man. Die heb ik gewonnen, waardoor de alimentatie steeg tot 2.000 gulden per maand, met terugwerkende kracht tot januari 1999. Daardoor beschik ik ineens over een voor mij groot bedrag van 36.000 euro.

Maar nu val ik met mijn maandelijkse alimentatie en die uitkering in het 42 procent belastingtarief. Toen ik de belastingman vroeg om middeling kreeg ik het botte antwoord (een héél ander type dan in de tv-reclame) dat dit niet kon in het nieuwe belastingstelsel. Maar dit kan toch niet! Ik vind het onrechtvaardig.

(A. V.)

Wie gerekend over drie aansluitende jaren een onregelmatig inkomen ontvangt, kan door het progressieve belastingtarief (belasting loopt op met inkomen) meer belasting moeten betalen dan iemand die hetzelfde verdient, maar dan gelijkmatig verdeeld over de jaren. Daarom kan je de inspecteur om middeling vragen, het berekenen van een gemiddeld jaarinkomen, wat de progressie vermindert. Dat kan tot belastingteruggaaf leiden.

Omdat in het nieuwe belastingtarief de tarieven lager zijn dan voorheen, kan - ruw geschetst - iedereen in theorie middeling aanvragen. Daar trapt de fiscus niet in. Vandaar dat de oude middeling loopt tot 1 januari 2001. Vanaf die datum begint de middeling nieuwe stijl. De belastingman heeft dus gelijk en was niet bot. U wilt het beste van twee systemen, wat niet altijd kan.

Maar de fiscus heeft ook zachte kanten. Uw 36.000 euro valt buiten uw schuld in één jaar, maar beslaat in feite drie jaren: 1999, 2000 en 2001. Zeg 12.000 euro per jaar. Dat heet uitsmeren. Volgens mij kunt u middeling vragen voor de jaren 1998, 1999 en 2000. De te volgen procedure blijft hier buiten beschouwing.

In de dikke belastinggidsen vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld

    • Adriaan Hiele