Gewone starters met dromen en sores

Wilde hij zijn materiële dromen verwezenlijken, dan moest hij voetballer worden of de loterij winnen. Aangezien de 26-jarige student Lionel Haps de talenten van Kluivert en het domme geduld mist, bleef er maar één optie over: de handel. Haps en zijn jeugdvriend en zakenpartner Ilker Debekoglu spaarden al zes jaar op een gezamenlijke rekening om na de afronding van hun studie eigen baas te worden en veel geld binnen te halen. Nu zij bijna afgestudeerd zijn, hebben ze hun spaargeld van de bank gehaald. Want ze hebben na een gedegen onderzoek een gat in de markt ontdekt. Ze voeren sinds kort het agentschap van twee grote Turkse bedrijven in porselein en lichtarmaturen.

Positivo's overheersen tegenwoordig in het multiculturele landschap van de media. Jij bent multi-culti en je wilt wat! De overkill aan negatieve berichtgeving in het verleden levert een andere inflatie op, die van de allochtonen die juist goed bezig zijn. (Studenten)verenigingen van positief ingestelde Marokkanen zijn de afgelopen tijd massaal uit de grond gestampt. De boodschap voor de (blanke) buitenwereld is simpel: niet alle Marokkanen vormen een last voor de samenleving. In werkelijkheid werken de leden, vaak gestoken in (mantel)pakken, aan hun zakelijke en huwelijkse netwerken.

Een Wereldzaak, een serie over succesvolle multiculturele ondernemers van de NPS, zet deze tendens voort. Allochtone starters worden gevolgd bij het opzetten van een onderneming. De kijker ziet geen tegenslagen, slechts successen. Zou dit ook te maken hebben met de sponsoring van het programma door bedrijven en overheidsinstellingen?

Eigenlijk zijn de geportretteerden doodgewone starters met daarbijbehorende dromen en sores. En van succes is pas sprake als ondernemers om hun ondernemersschap worden neergezet en niet om hun etniciteit. Het eerste eist bepaalde kwaliteiten, het tweede krijg je mee van je ouders. Of vinden de programmamakers de combinatie an sich een succes?

Neem de Antilliaan Marlon Vrolijk, die na belastingontduiking in de cel belandde en daar nog meer gemotiveerd raakte. Na zijn vrijlating schiep hij zelf een tweede kans en begon hij een grafisch zandstraalbedrijf voor gevelreiniging, nadat hij samen met veel instanties de lange weg naar een eigen bedrijf heeft doorlopen. Sinds eind januari lopen de klanten zijn zaak, het enige in zijn soort in de omgeving van Delft, plat.

Surinaams-Hindoestaanse vrouwen Sharda Kandhai en Sharmilla Ramsamoedj gaven hun goedbetaalde banen op en begonnen het dagverblijf Nala waar moeders hun kinderen 24 uur per dag kunnen ,,herbergen''. Dit is slechts een begin voor de dames, ze willen een keten. ,,Daar ligt onze ambitie.''

Het AVC: Een Wereldzaak, NPS, Ned.3, 15.55-16.25u.

    • Ahmet Olgun