Evers zette natuur op de kaart

,,Bij de Vereniging Natuurmonumenten blijft de natuur primair. Er is volop ruimte voor recreatie. Ruim negentig procent van ons terreinbezit is voor wandelaars toegankelijk. Maar de recreatie moet wel dienstbaar blijven aan de natuur.''

De uitspraak, anderhalf jaar geleden in deze krant gedaan, tekent de houding van F.W.R. (Frans) Evers, die gisteren bekend maakte dat hij na vijf jaar om gezondheidsredenen opstapt als hoofddirecteur van Natuurmonumenten.

Evers (58) is erin geslaagd natuur op de politieke kaart te zetten. Evers is een wervende prater met een breed netwerk in Den Haag, als voormalig directeur-generaal milieuhygiëne op het ministerie van VROM en als voormalig directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst. Ook was hij jarenlang voorzitter van de Vogelbescherming Nederland. Die ervaring heeft Natuurmonumenten veel profijt opgeleverd. ,,Frans heeft de afgelopen jaren voortdurend op de bres gestaan voor het belang van de natuur in ons land. Hij heeft ook hard gewerkt aan de maatschappelijke positionering van Natuurmonumenten. Daarin is hij uitstekend geslaagd'', zo verklaarde voorzitter Herman Wijffels van Natuurmonumenten gisteren.

Evers, geboren in Zutphen, streed namens Natuurmonumenten fel tegen de aanleg van de Amsterdamse stadsdeel IJburg in een referendum dat uiteindelijk te weinig tegenstemmen opleverde om de plannen tegen te houden. Ook smeedde hij een brede coalitie van maatschappijke organisaties, Nederland Natuurlijk, om behalve aan de economie ook structureel meer geld te besteden aan natuur en landschap. Dat is (nog) niet helemaal gelukt. Weerklank vond hij in Den Haag onder meer voor zijn plannen om meer gebieden aan te wijzen als nationale landschappen.

De laatste jaren was Natuurmonumenten ook intensief betrokken bij tal van herinrichtingen van het landelijk gebied. En, misschien nog wel het belangrijkste, onder zijn leiding wist Natuurmonumenten de groei van het ledental door te zetten tot zowat een miljoen. Van zo'n enorm draagvlak heeft de club natuurvorsers bij de oprichting in 1905 alleen kunnen dromen. Evers legt per 1 juni zijn functie neer. Er is nog geen opvolger.