Effect roken op foetus onderschat

Nederlanders zijn erg slecht bekend met de ernstige gevolgen van roken op ongeborenen en zuigelingen, terwijl er toch veel onderzoek naar is gedaan. Passief roken bij kinderen tot een jaar komt nog steeds veel voor. Van alle Nederlandse zuigelingen 'rookt' 57 procent thuis passief mee, 19 procent van de zuigelingen hebben rokers om zich heen als zij worden gevoed en 9 procent wordt blootgesteld aan rook tijdens autoritten. Die percentages zijn hoog, zo stellen W. Hofhuis, P. Merkus en J. de Jongste zaterdag vast in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Zo staat vast dat baby's van moeders die roken een lager geboortegewicht hebben, een kleinere schedelomtrek en veel meer risico hebben op wiegendood. Ook riskeert een zwangere vrouw die naar sigaretten grijpt een spontane abortus.