ECN Petten 2

In het hoofdartikel `Scheur als splijtstof' (NRC Handelsblad, 13 februari) wordt gesteld dat het ECN zijn prioriteiten heeft verlegd van onderzoek naar kernenergie naar dat van duurzame energie.

Aan het einde van het artikel vraagt de commentator zich af: ,,Moet Petten in zijn huidige vorm wel open blijven? De medicamenten kunnen in ieder geval zonder probleem elders worden betrokken.''

Het is waar dat er voor de nucleaire medicamenten een andere oplossing is. Voor het onderzoek en in productie nemen van de Hoge Temperatuur Reactor (HTR) zal het echter een groot probleem zijn indien de Hoge Flux Reactor (HFR) gesloten wordt.

AI meer dan dertig jaar wordt er in Petten geëxperimenteerd voor een nieuw reactortype voor de ontwikkelingslanden. Terwijl de Nederlandse bevolking denkt dat het onderzoek van duurzame energie voorrang heeft verkregen op dat van kernenergie, speelt Nederland een hoofdrol in het gaande houden van het HTR-onderzoek.

Het ministerie van Economische Zaken heeft er geld voor uitgetrokken en het ECN voert het Europese HTR-consortium aan bij de subsidieaanvraag in Brussel.

Het is niet voor niets dat de eerste International Topical Meeting HTR 2002 van 23 april tot 25 april in Petten zal worden gehouden.

    • L.N. van den Bos