DE WEEK

Dienstbetoon op

z'n Hollands. Met een nieuwe brievenbus komen die rood is, net zoveel gleuven heeft als de oude (twee), en pochen dat er vijftig procent méér post in kan. Dat wordt uiteraard minder vaak legen en post bezorgen. TPG Post Group (vorig jaar een recordwinst) zegt dat de post vermindert. Is het een wonder? TPG (wegens één been in Australië `Group') wil nu postbodes ontslaan. Want sorteren gaat straks automatisch en dat scheelt per postbode werk. Waarom niet gewoon vaker bezorgen en de brievenbus legen? Schept aanbod, dus vraag, dus werk. Kortom: ouderwets dienstbetoon.

Melkert vindt

dat het `afgelopen moet zijn' met het sluiten van bank- en postbankfilialen in stadswijken en dorpen. Hij zal een initiatiefwetsvoorstel indienen om paal en perk aan deze verschraling te stellen. Het onderzoek van de gezamenlijke banken hoe het dienstbetoon kan worden verbeterd, vindt de lijsttrekker `vrijblijvend gekeuvel'. Dienstbetoon in verkiezingstijd.

Verregaande

samenwerking tussen accountants en advocaten is voortaan verboden. Wegens de vereiste onafhankelijkheid van de eersten en de partijdigheid van de laatsten. Dat zegt het Europese Hof van Justitie in een arrest. Beter laat dan nooit. Het behoedt ons misschien voor een nieuwe `Enron'.

Notarissen mogen voortaan wel met accountants in één kantoor samenwerken, mits ze hun onafhankelijkheid in een aparte BV onderbrengen. Dat vindt tenminste hun Nederlandse beroepsorganisatie. Het wachten is op het volgende arrest.

Letseladvocaten mogen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voortaan op basis van no cure no pay werken. Zou de toegang voor de armen tot de advocatuur en daarmee de rechter vergroten. De Romeinen begrepen al dat resultaatafhankelijke beloning niet goed is, werpt de Orde van Advocaten tegen. Romeinse wijsheid? Aan het NMa niet besteed. Liever politiek correct.

Wat doet het

Openbaar Ministerie tegenwoordig, anders dan over te weinig mankracht klagen? `Paars' deelde miljarden uit, en de wachtlijsten en stapels dossiers slonken niet. Alsof een generatie middelmatigen in dit land manager is. Met het Alphense bedrijf Vos BV trof het OM wegens `bepaaldelijke bewijsproblemen' een schikking in ruil voor geen strafvervolging. Een dossier minder. Dat het OM daarbij documenten over het hoofd zag waarmee de bewijsproblemen bepaaldelijk konden worden opgelost, zal de zestig vergiftigde kinderen op Haïti niet uit de dood doen herrijzen. Maar is dit geen onsterfelijk geval van laksheid?

Schrijvers moeten

bij de AKO-literatuurprijs voortaan meewerken aan de tv-uitzending. Zo niet, dan ook geen 50.000 euro. Pure schande, poppenkast, riep Jeroen Brouwers, je wordt aan alle kanten geknecht. Hij won de prijs vorig jaar en kwam niet opdagen. AKO vindt dat de tv-uitzending helpt de literatuur bij een `breed' publiek onder de aandacht te brengen. Literatuur? De genomineerden en natuurlijk de winnaar, zal de distributeur bedoelen. En wat is daartegen? Brouwers, neem een jenever.

Méér macht voor

de Raad van Ministers, minder macht voor de Europese Commissie. Anders wordt Europa onbestuurbaar. De apekool rondom het standje aan Duitsland toont waar dat op uitdraait. Pro Europa noemen de Britten hun voorstel. Pas op de wolf die zichzelf in schaapskleren hervormt. Het voorstel past in de beste traditie van het British Empire: verdeel en heers. Zij beseffen dat ze hun residu aan vergane glorie alleen zo kunnen behouden, en daarmee het pond.

Bent u een

babyboomer en denkt u wel eens bezorgd aan uw pensioen? Het CBS helpt. Het zal jaarlijks becijferen hoeveel duurder het levensonderhoud voor ouderen is geworden. Met die index kunt u straks uw pensioenfonds om de oren slaan. Dat verlaagt nu uw pensioen wanneer het rendement op uw belegde pensioenpremie tegenvalt of dat geeft, als het rendement meevalt, aan uw bedrijf, niet aan u, het extraatje terug. Het gebeurt door eendrachtige samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties, die hier de pensioenfondsen beheren. Kortom: Poldermodel, dat model staat voor afwenteling. Probaat middel tegen deze verwording? Afschaffing van het collectief verplichte pensioen. Wees wijs. Regel het dienstbetoon aan uzelf voortaan zelf. Op wie stemt u?

    • Paul Friese